Pielgrzymi z całej Europy w Białej. Czas się przygotować

ŚDM odbędą się 26 lipca 2016 roku w Krakowie. Kilka dni wcześniej młodzi ludzie dotrą do Polski. Do naszej diecezji przyjadą grupy z Portugalii, Włoch, Francji, Słowacji i Szwajcarii. 

– Chodzi o udzielenie gościny pielgrzymom w okresie od 20 do 25 lipca; przyjęcie ich zgodnie z polskim zwyczajem, życzliwością i troską. Taka wizyta pozwoli na zawiązanie prawdziwych więzów, posłuży poznaniu naszego regionu i kultury. – Będzie to również wspaniała promocja naszego regionu – zapewnia koordynator ks. Leszek Mućka, koordynator na region Biała Podlaska.

Podczas obrad Rady Miasta, wyświetlony został fi lm w j. angielskim promujący nasze zabytku, przyrodę i atrakcje regionu. Jak zapewnił ks. Leszek, zyskał on pozytywny odbiór u młodych ludzi z różnych stron świata. Dlatego też można się spodziewać, że uczestnicy ŚDM wcześniej odwiedzą nasze miasto. Obecnie trudno jest jeszcze określić, jak liczną grupę ludzi przyjdzie nam gościć.

1 lipca jako pierwszy na listę uczestników ŚDM wpisze się papież Franciszek, i wówczas ruszą zapisy osób chętnych. – Chcemy o naszych działaniach poinformować jak największą liczbę mieszkańców. Planujemy konferencje, podczas których podamy szczegółowe informacje. Już odbyły się spotkania nazwane „Przystanek Biała”. Najważniejsze, że mieszkańcy bardzo pozytywnie podchodzą do udziału w tym przedsięwzięciu – podkreśla ks. Leszek. AL