III miejsce „Podlasiaków”

W konkursie festiwalowym wzięło udział około 400 artystów ludowych z 6 województw.

Jury przyznało „Podlasiakom” III miejsce w kategorii zespołów tanecznych, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz wartości etnografi czne, wykonawcze i artystyczne.

Kapela Ludowa „Podlasiacy” działa w Bialskim Centrum Kultury pod kierownictwem p. Andrzeja Karasia, Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” BCK prowadzi instruktor p. Magdalena Osmulska.