Biała z kulturą

Dni Białej Podlaskiej rozpoczęła gala inauguracyjna, podczas której doceniani zostali wybitni twórcy, działacze i animatorzy życia kulturalnego. Pierwszym punktem tegorocznej uroczystości było wręczenie Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej I stopnia.

Otrzymał ją w Roman Uściński, od wielu lat pracujący jako instruktor teatralny i reżyser. W 1973 roku założył i nadal prowadzi Teatr Małych Form „Sylaba”. Pracuje w Klubie Kultury Scena, Bialskiego Centrum Kultury. Za swoją pracę został wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami i dyplomami.

Zawsze teatr

Po otrzymaniu tego zaszczytnego wyróżnienia i przyjęciu gratulacji pan Roman stanął na środku sceny i – jak przystało na człowieka sceny – w podziękowaniu recytował „Zaczarowaną dorożkę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. – Bawię się tak od ponad czterdziestu lat.

Bawię się słowem i wciągam innych do tej zabawy, niektórzy dają się w to wciągnąć do końca, na zawsze. Bo gdy człowiek lubi swoją pracę, to wówczas staje się ona przygodą – wyznaje Roman Uściński. Wiersz Gałczyńskiego nie był przypadkowym wyborem. W zaczarowanym świecie poezji pan Roman chce pozostać i ukazywać świat słowa, poezji i teatru swoim adeptom. Z jakim skutkiem? Wiosną tego roku wydarzeniem kulturalnym był spektakl „Być sobą”. Z trudną sztuką monodramu brawurowo zmierzyła się Klaudia Hasiuk, uczennica bialskiego Gimnazjum Nr 6.

Roman Uściński mówiąc o sukcesach i zasługach wymienia dokonania innych, swoje wręcz marginalizuje. – Ta nagroda to wyróżnienie dla wszystkich, którzy ze mną pracują i współpracują – powiedział po otrzymaniu nagrody. Warto nadmienić, że w tym roku zaszczytne wyróżnienia Bialskiej Nagrody Kultury otrzymali już aktor Roman Kłosowski oraz Marian Rzędzicki, dyrektor organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”.

Darczyńca Bialskiej Kultury

Po raz pierwszy Urząd Miasta przyznał w tym roku tytuł „Darczyńcy Bialskiej Kultury”, stanowiący wyraz wdzięczności władz miasta za wspomaganie i promowanie rodzimych osiągnięć kulturalnych. Wyróżnieniem tym została uhonorowana Ewa Magier. Autosfera, jej rodzinna firma, wspomaga rozwój kultury i sportu w Białej Podlaskiej. – Wiele osób w naszym mieście podejmuje interesujące inicjatywy kulturalne, aby je zrealizować zwraca się do bialskich firm o wsparcie. My, jako fi rma rodzinna, staramy się wspomagać tego typu działalność. 

Jestem bardzo zaskoczona, że nasze uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta zostało zauważone – mówi laureatka. Ewa Magier wspomaga bialskich artystów przy organizacji wystaw ich prac. Posiada okazałą kolekcję ich obrazów, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych miasta.

Podczas inauguracyjnej gali Dni Białej Podlaskiej rozstrzygnięto również konkursy „Znany Bialczanin w karykaturze” i „Bohater w mojej rodzinie”. Laureaci otrzymali z rąk władz miasta pamiątkowe dyplomy.

Oprawę artystyczną zapewnił koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI pod batutą Zbigniewa Czuryło oraz występy Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiacy”, prowadzonego przez Magdalenę Osmólską.