Rolnictwo jednym z filarów strategii PiS

Na konwencji, która odbyła się w miniony weekend w Katowicach, politycy i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz zaproszeni eksperci z Polski i ze świata (wśród nich amerykański noblista prof. Eric S. Maskin) debatowali nad programem konkretnych działań ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych dla rządu PiS po wygranej w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Kulminacją trzydniowych obrad były wystąpienia kandydatki partii na premiera. Beata Szydło określiła siedem obszarów strategicznych swojego programu gospodarczego. Są to: infrastruktura, budownictwo mieszkaniowe, rolnictwo, energetyka, zaplecze badawczo-rozwojowe, w tym informatyka; gospodarka morska oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla przedsięborczych

Beata Szydło zapowiedziała zupełną zmianę podejścia rządu i urzędników do rodzimych przedsiębiorców. Podkreślała wolę „obniżenia ryzyka działalności gospodarczej”, skrócenia postępowań administracyjnych, preferencjach dla innowacji i „zniesieniu nieformalnych monopoli i karteli, które blokują rozwój przedsiębiorstw”. Przedstawiła konkretne rozwiązania postulowane przez jej partię, m.in.: 40 proc. środków z zamówień publicznych ma być przeznaczanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzenie preferencji dla takich fi rm w zamówieniach samorządowych, pełne obciążenie podatkami dopiero po 24 miesiącach od utworzenia fi rmy, jeżeli przynosi ona dochód.

Przemysł to podstawa

„Polska potrzebuje polskiego przemysłu, polskiej produkcji” – mówiła Beata Szydło, akcentując ważną dla Śląsku kwestię utrzymania górnictwa węgla kamiennego, ale też wolę odbudowy przemysłu stoczniowego oraz modernizacji energetyki i jej infrastruktury. Złoty jako instrument rozwoju Szydło zapowiedziała trwanie przy rodzimej walucie. Oceniła, że złoty dobrze służy rozwojowi. „Póki Polacy nie będą zarabiali tyle, ile zarabia się w państwach tzw. starej Unii, my nie wprowadzimy Polski do strefy euro” – zadeklarowała.

Racjonalne podatki

Szydło zapowiedziała gruntowne zmiany w prawie podatkowym. Podatki mają respektować regułę 3P: być prorozwojowe, przejrzyste, proste. W konkretach ma to wyglądać tak: podstawowa stawka VAT zostanie obniżona do 22 procent, stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorstw wyniesie 15 procent podatku CIT, będzie 100-procentowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych – to zręb propozycji zmian w podatkach. Na konwencji PiS pojawiła się też zapowiedź tego, co na pewno nie zostanie zrobione, a mianowicie nie zostanie wprowadzona trzecia, najwyższa stawka podatku PIT.

Działania dla wsi

Szczegółowy program działań PiS zawiera długą listę działań i ruchów organizacyjnych na rzecz wsi.

W sferze ekonomiki rolnictwa politycy tej partii zapowiadają zmianę ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt, utworzenia funduszu stabilizacji dochodów rolniczych z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych, zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego. Nowouchwalona ustawa rolnej miałaby z mocy prawa przyczynić się do zwiększenia środków przeznaczanych na rolnictwo.

PiS zamierza mocno pozmieniać strukturę organizacji i urzędów służących wsi. Mówi się przede wszystkim o powołaniu nowej instytucji, jaką miałaby być Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich łącząca dotychczasowe agencje rolne. Zapowiedziano powołanie Urzędu Zdrowia Publicznego podległego premierowi – połączyłby wszystkie inspekcje sanitarne i weterynaryjne.

W tym obszarze ma dojść do wprowadzenia nowych zasad norm jakościowych importowanych produktów rolnych, utworzenie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, a także Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego na bazie Elewarru i Krajowej Spółki Cukrowej.

Program aktywizacji świetlic wiejskich, ochrona małych szkół – to z kolei niektóre z rozwiązań rekomendowanych przez PiS w sferze działań społecznych na wsi.