6 sierpnia Andrzej Duda obejmie urząd Prezydenta RP

W czwartek, 6 sierpnia odbędzie się ofi cjalne zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP. O godz. 10, przed 560 posłami i senatorami oraz europosłami Parlamentu Europejskiego złoży przysięgę o treści:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Będzie mógł ją zakończyć wygłaszając formułę: „Tak mi dopomóż Bóg!” To pierwszy prezydent RP, który przysięgać będzie na tekst Konstytucji starannie wykaligrafowany, a nie drukowany.

Po zaprzysiężeniu prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie oraz złoży hołd pod znajdującymi się w budynku Sejmu tablicami, upamiętniającymi posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji Maciejowi Płażyńskiemu, który zginął w katastrofi e smoleńskiej oraz tablicą upamiętniającą 18 parlamentarzystów, którzy – wraz z Parą Prezydencką – zginęli 10 kwietnia 2010 r., udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

O godz. 11.45 Prezydent uczestniczyć będzie w mszy św. w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, po której w Zamku Królewskim odbierze insygnia władzy. Otrzyma tam również insygnia Orderów: Orła Białego i Odrodzenia Polski. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd stanie się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczącym Kapituły Orderu. Stanie się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczyć będzie Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiony został w 1705 roku. Reaktywowany w 1921 roku i przywrócony w 1992 roku, bowiem po II wojnie światowej odznaczenie to z rzadka tylko przyznawał Rząd Emigracyjny, rząd komunistyczny – nigdy, choć go ofi cjalnie nie zniósł. Po tej uroczystości Andrzej Duda wraz z małżonką uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie – w przeciwieństwie do mieszkających w Belwederze Komorowskich – zamieszka na czas swojej prezydentury.

O godz. 15.30 prezydent przed Grobem Nieznanego Żołnierza obejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, a już dwa dni później, zgodnie z przyrzeczeniem, że będzie prezydentem dialogu, wyruszy w pierwszą podróż po kraju.

Andrzej Duda ma 43 lata. Z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych. Pracował jako nauczyciel akademicki, prowadził również własną kancelarię prawną. Z działalnością polityczną związany od 2000 r. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Był również posłem VII kadencji i eurodeputowanym.

W drugiej turze wyborów, 24 maja br. został wybrany na urząd Prezydenta RP.