Jak dać radę mocarzowi?

Policja informuje, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej został przewieziony 20-letni chłopak z Międzyrzeca Podlaskiego z podejrzeniem zatrucia nieznaną substancją odurzającą. Okazało się, że zażył porcję dopalacza o nazwie „Mocarz”; tego samego, którym zatruło się już kilkaset osób w Polsce. Na szczęście po krótkiej hospitalizacji pacjent został zwolniony ze szpitala. Policjanci zatrzymali zaś 21-latka z Międzyrzecza, który podał koledze działkę „Mocarza”. Postawiono mu zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udzielania środków odurzających.

Hurtownik w rękach policji Przypadek z Międzyrzeca to przykład drobnego handlu zakazanymi substancjami. Prawdziwą hurtownię dopalaczy na krajową skalę zlikwidowali policjanci ze specjalnej grupy powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Zatrzymali mężczyznę – organizatora handlu dopalaczami na Lubelszczyźnie, który ukrywał się na terenie Lublina. Z ustaleń policjantów i prokuratorów wynika, że 31-latek dostarczał dopalacze i narkotyki zatrzymanemu w piątek Michałowi J., który za pomocą firmy kurierskiej rozsyłał je do odbiorców na terenie Polski. Śledczy ustalili, że w ten sposób rozesłanych zostało co najmniej 700 przesyłek.

31-latek zostanie doprowadzony do Prokuratury w Lublinie, gdzie usłyszy zarzuty. Mężczyzna karany był już za przestępstwa narkotykowe, groźby karalne oraz kradzież rozbójniczą. W tej sprawie policjanci przechwycili już ponad 16 kg tzw. dopalaczy, 400 gramów marihuany oraz 238 tabletek ekstazy. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji opiewa na kwotę około 1,3 mln zł.

Biała kontra dopalacze Władze Białej Podlaskiej już przed tymi drastycznymi doniesieniami podjęły szereg działań, by nie dać się „Mocarzowi”.

Jak informuje Michał Trantau, rzecznik prasowy prezydenta Dariusza Stefaniuka, już w maju, po pierwszych sygnałach w mediach, o zaognieniu się problemu dopalaczy, odbyła się narada robocza, po której podjęto szereg konkretnych działań.

Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska zostały zobowiązane do zaostrzenia monitoringu i kontroli miejsc, w których gromadzą się młodzi ludzie oraz tzw. „sklepów kolekcjonerskich”. Urząd Miasta nawiązał współpracę z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie zaopatrzenia w materiały informacyjne. Władze miasta zobowiązały placówki oświatowe do organizowania przedsięwzięć edukacyjno- profilaktycznych skierowanych do młodzieży, wychowawców, rodziców.

Rozpowszechniono również informację o uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpłatnej infolinii pomocowej. W mieście przeprowadzono szereg akcji i imprez edukacyjno-profilaktycznych, m.in. 1 czerwca na Placu Wolności zorganizowany był happening w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zryw Serca”.

Prezydent Stefaniuk wystąpił do parlamentarzystów o podjęcie działań na rzecz zmian w obowiązującym prawie, by umożliwić skuteczne eliminowanie z rynku sprzedaży dopalaczy. Warto też podkreślić, że samorząd od lat finansuje program „Promień Nadziei” realizowany przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Powrót z Uzależnień”, który obejmuje osoby mające kontakt ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodziny.