Droga Wojskowa otwarta

Z tej bezpłatnej karty rodzice mogą korzystać dożywotnio, dzieci zaś do 18 roku życia lub – w razie kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w bialskim magistracie. 

Posiadacz karty może korzystać z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień, m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe, bilety jednorazowe i miesięczne, ze zniżek w opłatach paszportowych oraz z darmowych wstępów do parków narodowych. W Białej Podlaskiej rodziny wielodzietne mogą m.in. korzystać ze zniżek w wybranych punktach w przypadku zakupów produktów żywnościowych czy skorzystania z usług finansowych i ubezpieczeniowych. 

Taniej zapłacą także za bilety do kina czy kolejowe spółki „PKP Intercity”. Niezależnie od programu rządowego na terenie Białej Podlaskiej od 1 grudnia 2012 roku realizowany jest samorządowy programy na rzecz rodzin wielodzietnych: – w 2012 roku przyjęto 67 wniosków i wydano 367 Kart Dużej Rodziny, – w 2013 roku przyjęto 652 wnioski i wydano 3356 Kart Dużej Rodziny, – w 2014 roku przyjęto 717 wniosków i wydano 3660 Kart Dużej Rodziny, – do 21 lipca 2015 roku przyjęto 323 wnioski i wydano 1626 kart. 

Prezydent zawarł dotychczas porozumienia w sprawie realizacji programu z 55 podmiotami oferującymi zniżki, obejmujące ofertę kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną i komercyjną. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny wystarczy złożyć wniosek w bialskim magistracie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.um.bialapodlaska.pl w zakładce „Duża Rodzina”.