Nasz prezydent!

Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd prezydenta. Tekst przysięgi brzmi: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Duda zakończył przysięgę dodając: "Tak mi dopomóż Bóg". 

W orędziu prezydent podkreślił, że uczyni wszystko, żeby nie zawieść oczekiwań Polaków i dotrzyma zobowiązań wyborczych, które składał. Mmusimy zacząć naprawiać Rzeczypospolitą, wierzę w dobre współdziałanie z rządem, Sejmem i Senatem, naszymi przedstawicielami na ważnych stanowiskach w UE – mówił Andrzej Duda.

Po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego nowy prezydent złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Złożył także kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.