Senator Grzegorz Bierecki: mój start to dowód lojalności wobec wyborców

Swoje plany dotyczące zbliżających się wyborów Grzegorz Bierecki przedstawił w wywiadzie dla tygodnika „wSieci”. Parlamentarzysta będzie kandydował z Komitetu Wyborców Grzegorza Biereckiego. – Podpisy są w tej chwili zbierane, komitet jest formowany – stwierdził senator Bierecki.

Wykonane zadanie

Grzegorz Bierecki w wyborach 2011 roku kandydował do Senatu na zaproszenie Komitetu Wyborczego PiS, który oczekiwał od twórcy polskich kas kredytowych pomocy eksperckiej w senackiej komisji budżetu i fi nansów. – Otrzymał ją. Wykonałem to zadanie. Zawsze dotrzymuję słowa, zawsze jestem lojalny, muszę więc dotrzymać zobowiązań wobec wyborców w moim okręgu. A to wymaga kolejnej kadencji i ponownego kandydowania – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „wSieci” senator Grzegorz Bierecki.

Wsparcie dla PiS

Parlamentarzysta dodał, że na decyzji kandydowania z własnego komitetu zaważyło kilka faktów.

– Przede wszystkim niedawne spotkanie z liderami opinii w moim okręgu, którzy jednoznacznie wskazali, że widzą taką konieczność – mówił.

Kolejnym powodem jest wsparcie ze strony nowych środowisk i pozapartyjnych środowisk samorządowych. – Przez cztery lata wspólnej pracy udało mi się przekonać do siebie dość szeroką koalicję środowisk na Południowym Podlasiu, połączyć wielu ludzi – dodawał. Senator Bierecki podkreślił, że jego poglądy i przekonania są najbliższe programowi Prawa i Sprawiedliwości.

– Warto podkreślić, że wspólnym wysiłkiem udało nam się na Południowym Podlasiu doprowadzić do ogromnego zwycięstwa PiS w wyborach samorządowych. Na pewno będę wspierał PiS w nadchodzącej kampanii wyborczej, tak jak wspierałem we wszystkich ostatnich czterech kampaniach – zadeklarował parlamentarzysta.

Dobra koalicja dla regionu

W wyborach do Senatu Grzegorz Bierecki chce reprezentować szeroką koalicję wszystkich tych osób i środowisk, dla których ważne są wartości konserwatywne, przywiązanie do tradycji i patriotyzmu, które wreszcie chcą wspólnie pracować na rzecz rozwoju Południowego Podlasia. Taką koalicję udało się stworzyć w ciągu ostatnich czterech lat.

– Natura wyborów do Senatu, które odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych, pozwala na budowanie elastycznych formuł i komitetów; to zawsze były wybory mniej partyjne, bardziej środowiskowe i osobowościowe – dodaje senator Grzegorz Bierecki.

Jak oceniamy pracę senatora Południowego Podlasia?

Piotr Hawryluk

Działalność senatora Grzegorza Biereckiego oceniam w samych superlatywach. Wykazał się sumiennością w realizacji swoich
obietnic wyborczych. To jest człowiek, który godnie reprezentuje nasze sprawy w parlamencie. W kontaktach z ludźmi jest zawsze miły, sympatyczny, życzliwy. To człowiek zaangażowany w życie kulturalne i społeczne.

Małgorzata Suszczyńska

Senator jest prawdziwym patriotą, mecenasem kultury i filantropem. Regularnie odbywają się organizowane przez jego Fundację koncerty, coroczne gale nagradzające osoby najbardziej zasłużone dla naszego regionu a nawet szkolenia samorządowców. Odsłaniane
są kolejne murale upamiętniające podlaskich Żołnierzy Wyklętych.

Teresa Jaszczuk

Jest wrażliwy na problemy ludzkie i otwarty na potrzeby społeczne. Wspomagał mieszkańców Sielczyka, gdy zakładaliśmy stowarzyszenie i powoływaliśmy do życia społeczną szkołę. Wspiera wypoczynek dzieci z rodzin ubogich, zorganizowany przez parafię NNMP w Białej Podlaskiej, czyli „Wakacje z Bogiem”.

Daniel Kozioł

Senator Grzegorz Bierecki jest zawsze blisko ludzi, nie pozostaje obojętny na ich problemy i potrzeby. Podejmowane przez niego działania są wyrazem dbałości o naszą „małą ojczyznę”, jaką jest Południowe Podlasie. Inspiruje cenne inicjatywy na rzecz regionu. Wspomaga organizacje społeczne i charytatywne.