Obrazy – pamiętnik artysty

„Szał” malowania towarzyszy Markowi od dzieciństwa. Ta potrzeba ujawniała się w przedszkolu, trwała w liceum, podczas studiów i potem towarzyszyła w dorosłym życiu. Jego obrazy są rozpoznawalne ogromem „zdeformowanych” postaci ludzi, zwierząt i roślin, wszystko przyozdobione nagromadzeniem detali. – Moja twórczość nie mieści się w ściśle określonych ramach. Każdy człowiek jest indywidualnością. Problemem jest odnalezienie własnego języka przekazu. Konsekwentnie podążam w obranym kierunku – ocenia swoje dokonania artystyczne Marek Jędrych.

Malarz z całą stanowczością opowiada się za sztuką wolną, pozbawioną ograniczeń. Przyznaje zarazem, że w ramach tej wolności artysta nie ma prawa deptać kultury, religii, historii i uczuć innych ludzi.

– Pewnych niewidocznych granic, nigdy nie powinno się przekraczać – stwierdza.

Ludzie i przyroda

Źródłem natchnienia twórczego Marka Jędrycha są najczęściej inni ludzie; poznawanie ich mentalności, wyznawanej filozofii, prezentowanego stylu życia. Obcowanie z ludźmi zawsze owocuje inspiracją artystyczną. – Obecnie maluję obraz składający się z dużej liczby ludzkich twarzy. Miliony żyło i odeszło w zapomnieniu. Nikt o nich nie pamięta. Myślę, że oni też zasługują na pamięć – mówi.

Pan Marek uwielbia samotne pobyty nad Bugiem, obcowanie z przyrodą, ciszą i obserwowanie gry światła. Często jego obrazy są wynikiem inspiracji kontaktów z innymi dziełami sztuki, np. muzyką, ale też są owocem ekspresji własnych przeżyć i emocji. – Obrazy to mój intymny pamiętnik – podkreśla malarz. A

Artysta i odbiorca

Każdy artysta po ukończeniu swojego dzieła chce skonfrontować je z odbiorcą. Usłyszeć oceny, recenzje, poznać opinie. – Wówczas poznaję swoją prace na nowo. Odbiorcy często zupełnie inaczej interpretują obraz, widzą to, czego ja w nim nie dostrzegłem. Dlatego też bezsensowne jest pytanie: co twórca miał na myśli? Obraz po wystawie zaczyna żyć swoim własnym życiem – opowiada Marek Jędrych.

W swojej pracy artystycznej malarz zorganizował ponad 20 indywidualnych wystaw, obecnie przygotowuje dwie kolejne. Spotkania z odbiorcami dostarczały mu zawsze nowych impulsów do działania i moc emocji.

Marek Jędrych pracuje w bialskiej Galerii Podlaskiej. Jego obrazy można oglądać w internecie na profilu społecznościowym (facebook.com/Marek Jędrych malarstwo). Agnieszka Lubaszewska