Nazwy bialskich rond

Do bialskiego magistratu trafi ły 3 wnioski w sprawie nadania nazw dwóm rondom: najnowszemu – przy ul. Lubelskiej oraz rondu przy ul. Terebelskiej.

Wniosek o upamiętnienie Legionów i Józefa Piłsudskiego, który po zwycięskiej wojnie z bolszewicką Rosją, został 20 kwietnia 1920 r. dożywotnim członkiem Rady Miejskiej oraz Honorowym Obywatelem Białej Podlaskiej zgłosił regionalista dr Szczepan Kalinowski. Uchwała w tej sprawie stanie się przedmiotem obrad RM na wniosek prezydenta Dariusza Stefaniuka. Pod wnioskiem o nadanie rondu przy ul.

Lubelskiej nazwy: Rondo Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podpisało się ponad 300 osób, a poparli go radni PiS z przewodniczącym rady Dariuszem Litwiniukiem na czele. Radni PO wystąpili z wnioskiem o uczczenie Maciej Płażyńskiego, marszałka Sejmu i nadanie rondu przy skrzyżowaniu ulic Terebelskiej, Okopowej i Królowej Jadwigi Jego imienia. Wszystkie trzy wnioski zostaną poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta.