Spory wokół spraw oświaty

Radni przyjęli propozycje nadania nazw poszczególnym miejskim rondom. Rondo przy ul. Lubelskiej będzie nosiło imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten projekt zgłosili radni PiS oraz grupa blisko 300 mieszkańców. Z kolei rondo na skrzyżowaniu ul. Terebelskiej i Okopowej będzie nosiło imię Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Wnioskował o to klub radnych PO. Natomiast rondo przy ul. Terebelskiej i Anny Jagiellonki będzie nazywane im. I Brygady Komendanta Józefa Piłsudskiego. Ten projekt zgłosił prezydent Dariusz Stefaniuk.

Miasto, jak co roku przyznało tytuły „Zasłużonych dla Białej Podlaskiej”. Decyzją rady wyróżnienie to otrzymają ks. prałat Ryszard Kardas oraz ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Uroczystość nadania tytułów odbędzie się podczas wrześniowych Dni Patrona miasta. Radni podjęli również m.in. uchwałę dotyczącą planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, stawek za godziny nadliczbowe dla nauczycieli, przyznali dyrektorowi bialskiego MOPS upoważnienia do przyznawania i udzielania świadczeń o charakterze socjalnym uczniom bialskich szkół.

Sprawy oświaty…

W ocenie prezes bialskiego oddziału ZNP Teresy Sidoruk, przyjęte w maju tego roku projekty uchwał dotyczące oświaty są niekorzystne dla dyrektorów szkół. Zlikwidowano ponadto w niektórych szkołach funkcje zastępców dyrektorów i zastępców kierowników. Szefowie szkół otrzymają „śmieszne” – jej zdaniem – dodatki funkcyjne oraz muszą prowadzić zajęcia lekcyjne. – Do bialskich szkół z powodu zaniedbań ze strony miasta nie dotarły bezpłatne podręczniki dla uczniów – zwracała uwagę Teresa Sidoruk.

Przedstawione stanowisko związkowe prezydent Dariusz Stefaniuk przyjął ze zdumieniem, gdyż projekty wcześniej były konsultowane. – Wówczas ani razu nie otrzymałem sygnału, aby pani chciała się ze mną spotkać w tej sprawie i podjąć uzgodnienia. Dziwię się również, że związek nie broni osób najniżej uposażonych w oświacie – odpowiedział prezydent.

Radni z PiS przekonywali, że dyrektor – aby lepiej znać problemy uczniów i nauczycieli – powinien prowadzić lekcje, a po drugie: nie należy przerywać praktyki zawodowej.

… i podręczników

Do 28 sierpnia br. podręczniki nie dotarły do dwóch placówek – Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 4. Naczelnik wydziału edukacji w bialskim UM Henryk Grodecki tłumaczył, że wina nie leży po stronie miasta.

– Zgodnie z wytycznymi do 9 sierpnia wysłaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty do instytucji, które zajmują się dystrybucją podręczników. Okazało się, że Urząd Wojewódzki płaci za książki transzami. I to od tego urzędu są uzależnione dostawy. Na terenie całego kraju dystrybucja podręczników nie jest równomierna. Mam jednak nadzieję, że podręczniki dotrą w odpowiednim czasie do naszych szkół – wyjaśnił naczelnik.