Aktywna Jesień Seniorów

Głównym celem projektu jest poprawa świadomości seniorów (w wieku powyżej 55 lat) w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej, a także ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem projektu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z którym SKEF opracuje program szkoleń. Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz budowania wiarygodności finansowej.

Działania obejmą grupę 900 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw (dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie). Nabór do projektu już się rozpoczął. Rekrutacja uczestników w projekcie „Senior na Plus!” odbywa się poprzez zgłoszenia organizacji działających na rzecz seniorów

Jeśli dana organizacja będzie zainteresowana warsztatami dla seniorów zgłasza swój udział do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Warsztaty rozpoczną się w drugiej połowie listopada i potrwają do maja 2016 roku.

Zajęcia będą miały formę czterogodzinnego warsztatu (4 x 45 min. – czyli godziny szkolne), złożonego z dwóch modułów (po 2 godziny szkolne) wypełnionych indywidualnymi oraz grupowymi ćwiczeniami, opartymi na przykładach z życia codziennego. Zajęcia z seniorami prowadzić będą specjaliści ODFiK i SKEF o długoletnim doświadczeniu w zakresie metodyki edukacji finansowej oraz doradztwa konsumenckiego.

Uczestnicy otrzymają w materiały szkoleniowe, a także notes i długopis. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów. Po zakończeniu zajęć doradcy będą przez godzinę do dyspozycji osób, zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych porad.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela:

Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń, tel. (58) 624 98 76; e-mail: [email protected] skef.pl