Córom i Synom Parczewskiej Ziemi…

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, po której poświęcenia odrestaurowanego pomnika dokonał ks. prałat Tadeusz Lewczuk. Odegrano hymn narodowy, a żołnierze Kampanii Honorowej oddali salwę. Ta uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. W latach 2012 – 2014 na parczewskim cmentarzu prowadzili oni kwestę na rzecz odnowy pomnika, podczas której udało się zebrać ponad 25 tys. złotych.

W trakcie Zjazdu Absolwentów parczewskiego LO, który odbył się 12 września, szkoła z rąk generała dywizji Andrzeja Wasilewskiego otrzymała medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.