Odbudują Pałac Radziwiłłów

21 września Fundacja Fundusz Rewitalizacji wystąpiła do bialskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o podanie zaleceń konserwatorskich dla realizacji rekonstrukcji pałacu w zabytkowym zespole dawnej rezydencji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. „To kolejny etap projektu, którego finałem stanie się przywrócenie historycznego kształtu niezwykle istotnego dla miasta obiektu. Istotą i celem współpracy Fundacji oraz władz samorządowych jest udostępnienie mieszkańcom Białej Podlaskiej najważniejszej części zabytku – Pałacu Radziwiłłów” – czytamy w komunikacie Fundacji. Wniosek do konserwatora zabytków jest konsekwencją listu intencyjnego, podpisanego niedawno z władzami Białej Podlaskiej. Miasto jest bowiem właścicielem zespołu pałacowego.

Energiczne działania

– Angażując się w ten projekt deklarowaliśmy energiczne, konsekwentne działania. Odpowiednia współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków jest tych działań niezbędnym elementem. Fundacja planuje zaangażowanie finansowe w badania konserwatorskie i archeologiczne oraz opracowanie koncepcji architektonicznej – mówi Maciej Bąk, prezes Fundacji Fundusz Rewitalizacji. – Mamy nadzieję, że efektem naszych starań będzie odbudowa wspaniałego zabytku, co posłuży promocji tradycji narodowej oraz pielęgnowaniu historii i kultury Południowego Podlasia.

Pałac ma swoim wyglądem nawiązywać do rycin z połowy wieku XIX. Prostokątna bryła o wymiarach około 41×31 metrów będzie posiadała 6 kondygnacji oraz podpiwniczenie. Pałac będzie połączony z zachodnią oficyną oraz wschodnią wieżyczką poprzez arkady. Szacowana powierzchnia całkowita Pałacu to ok. 8000 m kw.

Praca dla mieszkańców 

Według planów odbudowany obiekt ma początkowo pełnić funkcje kulturalno- oświatowe, a później także hotelowe i konferencyjne. Według przeprowadzonych analiz, pracę może znaleźć tu początkowo nawet 40 mieszkańców regionu. Potem, dzięki współpracy z lokalnymi firmami i organizacjami edukacyjno- kulturalnymi liczba ta będzie rosnąć. 

Ideą Fundacji Fundusz Rewitalizacji jest troska o polskie dziedzictwo narodowe, w szczególności o te jego skarby, które rozsiane po całym kraju i nierzadko zapomniane, ulegają degradacji. To połączenie filantropii, mecenatu nad obiektami kultury i sztuki z nowoczesnym podejściem umożliwiającym rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych.