Wizja odbudowy Pałacu Radziwiłłów już dostępna!

– Prace zmierzające do przywrócenia mieszkańcom Białej Podlaskiej wspaniałego zabytku, a tym samym do zrealizowania kolejnej w regionie inwestycji są na właściwej drodze – podkreśla Maciej Bąk, prezes Fundacji Fundusz Rewitalizacji.

Przedstawiona 16 października wizualizacja bialskiego kompleksu pałacowo-parkowego, zyskała przychylną opinię przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którego zdaniem kierunek dalszych prac projektowych i konserwatorskich dotyczących bialskiego obiektu został prawidłowo określony.

Majestatyczny kompleks pałacowy, będący swoistym symbolem Białej Podlaskiej nabiera dziś realnych kształtów nie tylko dzięki pracom Fundacji, ale także dzięki przygotowanej wspomnianej wizualizacji, obrazującej przyszły wygląd obiektu. Wykonanie wizualizacji było możliwe dzięki historycznym dokumentom udostępnionym Fundacji przez bialski magistrat.

– To wielki krok na drodze do oddania mieszkańcom Białej Podlaskiej ważnej części ich dziedzictwa kulturowego. Nie wątpię, że jest to wielki splendor dla miasta i regionu – podkreśla Maciej Bąk. – Jestem niezmiernie dumny, że dziś, w zarysach, możemy już zaprezentować naszą koncepcję odnowy wspaniałego zabytku – dodaje prezes Fundacji.