Przywrócić blask Białej. Odbudowa Pałacu Radziwiłłów – dumy mieszkańców

Zaangażowaliśmy się w ten projekt deklarując konsekwentne i energiczne działania. Niezbędnym elementem tych działań jest ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem  Ochrony Zabytków. Fundacja planuje zaangażowanie finansowe w badania konserwatorskie i archeologiczne oraz opracowanie koncepcji architektonicznej – mówi Maciej Bąk, prezes Fundacji Fundusz Rewitalizacji. – Jestem przekonany, że efektem naszych starań będzie odbudowa wspaniałego zabytku, co posłuży promocji tradycji narodowej oraz pielęgnowaniu historii i kultury regionu.

Budynek będzie nawiązywał swoim wyglądem do historycznego kształtu z drugiej połowy XVIII w.. Szacowana powierzchnia całkowita pałacu to ok. 8000 m kw. Będzie to sześciokondygnacyjna, podpiwniczona, prostokątna bryła o wymiarach ok. 41×31 metrów. Wschodnią wieżyczkę i zachodnią oficynę połączą ze sobą arkady.  Obudowany obiekt ma początkowo pełnić funkcje kulturalno-oświatowe, a w późniejszym okresie zostaną dodane również funkcje hotelowe i konferencyjne. Powstałe centrum kulturalno‑oświatowe będzie współpracować z funkcjonującymi już dziś na obszarze Zespołu Pałacowego instytucjami, konsekwentnie dążąc do rozszerzania spektrum współpracujących jednostek edukacyjnych, kulturalnych i środowisk twórczych.  

Nakłady niezbędne do finalizacji projektu wyniosą od 30 do 40 milionów złotych, co oznacza konieczność pozyskania dodatkowego źródła finansów. Z przeprowadzonej przez Fundację ekspertyzy wynika, że wstępnie spełnione są warunki na uzyskanie dotacji z funduszy unijnych. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2020.

 Fundacja Fundusz Rewitalizacji powstała w 2014 roku, a jej ideą jest troska o polskie dziedzictwo narodowe, w szczególności o te jego skarby, które rozsiane po całym kraju i nierzadko zapomniane, ulegają degradacji. Istotą działalności Fundacji jest połączenie filantropii i mecenatu nad obiektami kultury i sztuki z nowoczesnym podejściem umożliwiającym rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych. Realizując stawianą przed sobą misję Fundacja współpracuje z administracją samorządową, organizacjami, zrzeszeniami i środowiskami które angażują się w aktywną rewitalizację zabytków i dóbr kultury.

(artykuł sponsorowany)