Burmistrz Jacek Danieluk: walczę jak lew!

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Terespol odbędzie się we wtorek 20 października 2015 roku o godz. 12 w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tematem spotkania będzie wpływ zmienionego prawa wodnego i map zagrożenia powodziowego na graniczne miasto Terespol.

Rozwój miasta jest niemożliwy!

Przypomnijmy: mapy te obejmują niemal cały obszar miasta, co pod ogromnym znakiem zapytania stawia dalszy jego rozwój. Burmistrz Jacek Danieluk w piśmie do Ministerstwa Środowiska, dotyczącym zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią stwierdza wręcz, że „miasto skazane zostaje na likwidację.

Dlaczego? Bowiem procedura w zakresie wszelkich inwestycji budowlanych powoduje konieczność uzyskiwania indywidualnych zgód w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla potencjalnych inwestorów wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz brakiem pewności uzyskania takiej zgody, nie wspominając już o tym, że sam fakt objęcia prawie całego Terespola strefą zagrożenia powodziowego, skutecznie odstrasza ich od inwestowania w tym mieście.

– Nie tylko ja jestem zbulwersowany – mówi podenerwowany burmistrz. – Mieszkańcy również: pięciu z nich złożyło w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie podania o zgodę na budowę – nie otrzymało odpowiedzi. Jeden, który kupił na przetargu działkę należącą do miasta, zwleka z podpisaniem umowy notarialnej, czekając jak to się wszystko zakończy. Ja nie czekam: będę walczył jak lew – dodaje Jacek Danieluk.

Razem dla Terespola 

Miasto nie otrzymało jeszcze odpowiedzi na pismo do Ministerstwa Środowiska w sprawie zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Mimo, a może właśnie dlatego, zaproszenie do udziału we wtorkowej sesji rady miasta, skierowane zostało do Doroty Niedzieli, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Zaproszenia otrzymali również .in. podlascy parlamentarzyści, wojewoda, marszałek województwa i starosta bialski. Wsparcie dla władz i mieszkańców miasta już zadeklarował senator Grzegorz Bierecki.