Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę to jedyna akcja charytatywna w Polsce, w trakcie której nie są zbierane pieniądze, ale wyłącznie dary rzeczowe. Zainicjowała ją przed laty Ewa Dados, dziennikarka Radia Lublin. Obecnie z akcji o wymiarze lokalnym przerodziła się ona w ogólnopolską, a sztaby organizujące zbiórkę darów działają na terenie Lubelszczyzny, Podlasia, Małopolski, Podkarpacia, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Śląska.

2 listopada br. rozpoczęła się rejestracja sztabów organizujących zbiórki, 16 listopada – ruszają zbiórki stacjonarne w szkołach, uczelniach i domach kultury, 29 listopada zaś trwać będzie Wielka Uliczna Zbiórka Darów. Wolontariusze zbierać będą odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycz oraz żywność długoterminową oraz ziemiopłody. Trafi ą one do dzieci z rodzin rozbitych, wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, a także do domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk i sierocińców.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.pdpz.pl. Prosimy sztaby powstające na terenie powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego o informowanie naszej redakcji o adresach i planowanych działaniach (e-mail: [email protected]). Będziemy je publikować z myślą, że za naszym pośrednictwem trafi ą do ludzi dobrego serca i potencjalnych wolontariuszy.