Beata Szydło: Będziemy słuchać i słyszeć

12 listopada rozpoczęły się inauguracyjne posiedzenia: Senatu RP, w którym senator Grzegorz Bierecki pełnić będzie funkcję przewodniczącego senackiej komisji ds. budżetu i finansów publicznych, oraz Sejmu RP, gdzie poseł PiS z Podlasia Jan Szewczak został członkiem sejmowej komisji finansów publicznych. 13 listopada prezydent Andrzej Duda desygnował Beatę Szydło na urząd premiera. Trzy dni później odbyło się zaprzysiężenie członków jej gabinetu, a w środę, 18 listopada, rząd otrzymał sejmowe wotum zaufania. To było expose pełne konkretów i gotowych rozwiązań, jakie planuje wprowadzić nowy rząd; jego priorytetami są: bezpieczeństwo Polaków i zrównoważony rozwój kraju.

– Program mojego rządu mogę streścić w jednym zdaniu: po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój! – stwierdziła Beata Szydło. W ciągu pierwszych 100 dni rząd zrealizuje projekt Rodzina Plus, przewidujący wypłatę rodzinom 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego dziecka. Rodziny ubogie będą tę kwotę otrzymywać również na pierwszego potomka.

Zostanie obniżony wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kwota wolna od podatku – podniesiona do 8 tys. zł.

Osobom powyżej 75 roku życia przysługiwać będą bezpłatne leki.

Minimalna stawka godzinowa za pracę podniesiona zostanie do 12 zł. – Odrzucamy tezę, która ciąży od 25 lat – że w sprawach odnoszących się do interesu społeczeństwa – nic nie da się zrobić. Da się! – powiedziała Beata Szydło. Premier zapowiedziała również obniżenie podatków dla młodych przedsiębiorców, a podatku CIT dla małych firm – do 15 proc.

– Musimy dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji – to jedyna droga do rozwiązania problemu braku godziwych miejsc pracy – w ocenie szefowej rządu to jedyna droga do zatrzymania odpływu młodych ludzi za granicę.

– Politykę społeczną naszego rządu dobrze opisują dwa słowa: rodzina i sprawiedliwość.

(…) Symbolicznym i realnym wyrazem tego, jak te sprawy są dla nas istotne, jest nowa nazwa ministerstwa: ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej – podkreśliła Beata Szydło, zapowiadając również program budowy tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną odpłatę odstąpi państwo.

Premier zapowiedziała także wprowadzenie podatków sektorowych: bankowego i od supermarketów, powrót do finansowania budżetowego służby zdrowia, wyrównanie dopłat dla rolników w porównaniu z innymi krajami UE, realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, zmiany w edukacji – brak obowiązku szkolnego dla 6-latków, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum oraz odbudowę polskiego szkolnictwa zawodowego. Przy czym reforma szkolnictwa nie będzie skutkowała dla nauczycieli utratą pracy. Zasygnalizowała również konieczność sporządzenia audytu o stanie państwa. – Trzeba na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa zostawia się Polakom.

My taki audyt przeprowadzimy. Powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa. To kwestia uczciwości – nie polityków Platformy, PiS, z ugrupowania pana Kukiza czy Petru, PSL. To jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich polityków przed Polakami i Polkami, którzy chcą wierzyć w uczciwość swojego państwa – podkreśliła Beata Szydło. Kończąc, zaapelowała do wszystkich posłów: – Proszę państwa o merytoryczną współpracę – nie dla naszych ambicji i karier, ale dla Polaków. Polacy chcą dzisiaj współpracy i dialogu! Jestem pewna, że razem damy radę wyzwaniom, jakie stoją przed naszym krajem. Jesteśmy wszyscy jedną, wielką, biało-czerwoną drużyną.

Za udzieleniem wotum zaufania rządowi Beaty Szydło głosowało 234 posłów PiS i 2 posłów niezrzeszonych. Przeciw byli posłowie PO, Nowoczesnej i klubu Kukiz’ 15. Wstrzymali się od głosu posłowie PSL.