Bezpieczeństwo kołem się toczy

Jeszcze rok temu szeroko dyskutowany był projekt ustawy, która miała regulować kwestię wymiany opon na zimowe. Przepis nakładał obowiązek dokonywania zmiany ogumienia na zimowe w okresie od 1 listopada do 31 marca. Niedostosowanie się do przepisów byłoby obarczone mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Ustawowy przymus jednak nie wszedł w życie.

Zdaniem urzędników wprowadzenie takiego obowiązku jest bezcelowe, ponieważ aura w Polsce jest zbyt dynamiczna i przepis ten wprowadzałby kierowców w kłopoty.

Zgodnie z prawem możemy więc przez cały rok jeździć na dowolnych oponach, byle ich bieżnik miał minimum 1,6 mm. O nieprzewidywalności pogody przekonaliśmy się i w tym roku , bo pierwszy w tym roku śnieg z deszczem zaskoczył nas już w początkach października.

Statystyki nie kłamią

Od tego jak przygotujemy opony (nie tylko zimą) zależy nasze bezpieczne dotarcie do celu. W 2012 roku zły stan techniczny pojazdów był przyczyną 55 wypadków drogowych, zginęło w nich 6 osób, a rany odniosło 66. Braki w ogumieniu stanowiły ponad 21% w tej kategorii przyczyn. W roku 2013 liczba wypadków zmniejszyła się do 53, w których zginęło 6 osób, a 63 osoby zostały ranne.

Niestety, aż 30% z nich spowodowane były brakami w ogumieniu. Rok 2014 to kolejny spadek ilości wypadków (do 44). Śmierć poniosło 5 osób, a rany odniosło 59. Zły stan ogumienia był przyczyną 17% wszystkich wypadków związanych z niesprawnością techniczną pojazdów w ubiegłym roku.

Statystyki pokazują, że dbałość o odpowiedni stan opon, bez względu na porę roku, może mieć duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chociaż nie ma badań, które jednoznacznie potwierdzałyby, że stosowanie opon letnich w zimowych warunkach sprowadza większe zagrożenie na drodze, to nie należy ignorować żadnej kwestii związanej z bezpieczeństwem.

Sek, korkowo.pl