Inwestycyjne plany miasta

Kształt przyszłorocznego budżetu miasta został już opracowany, a podczas grudniowej sesji pochyli się nad nim rada miasta. Z projektu wynika, że magistrat nadal będzie realizował dotychczasową politykę budowy i modernizacji ulic. Na ten cel zarezerwowano 655 tys. zł. Przewiduje się budowę w technologii uproszczonej ul. Witosa, Bocznej Rzeźnianej, Jałowcowej, Kruczej oraz na ukończenie ulicy Górnej.

Aż 2,1 mln zł miasto przeznaczy na kontynuację inwestycji rozpisanej na kilka lat, czyli budowę ul. Armii Krajowej wraz z rondem. W mieście powstanie też pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią za 2, 1 mln zł. Przy realizacji tego przedsięwzięcia samorząd liczy na wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie tylko wspomniane boisko, ale realizacja wielu innych inwestycji będzie powiązana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Planuje się ogromny program przywracania rzeki miastu, czyli kompleksowej rewitalizacji doliny Krzny.

To przedsięwzięcie, które znalazło się na liście w ramach projektu RPO woj. lubelskiego, będzie rozłożone na lata 2016-2021, opiewa zaś na kwotę 30 mln, z czego ponad 21 mln zł samorząd otrzyma w ramach dofinansowania. Projekt umożliwi wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. Nad rzeką powstanie systemu ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, utworzone zostaną kąpieliska, plaża, drogi dojazdowe oraz parkingi.

W przyszłym roku miasto planuje również modernizację i rozbudowę rynku owocowo-warzywnego przy Al. Tysiąclecia. Na tę inwestycje otrzyma 2 mln zł unijnego wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejnym znaczącym wyzwaniem dla bialskich samorządowców będzie przygotowanie terenów inwestycyjnych na lotnisku. Z myślą o utworzeniu podstrefy ekonomicznej powstaną drogi, a teren zostanie uzbrojony w media. Ten plan opiewa na blisko 27,5 mln zł. Na ten cel miasto zamierza pozyskać ok. 20 mln zł dofinansowania z RPO.

Do znaczącego przedsięwzięcia przygotowuje się Muzeum Południowego Podlasia. Przy wykorzystaniu środków w ramach RPO Lubelszczyzny placówka planuje zakup systemu do digitalizacji zbiorów. To zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2019, jego koszt szacunkowo wyniesie 736 tys. zł.

Miasto wyda 200 tys. zł na kompleksową modernizację warsztatów szkół zawodowych. Łączny koszt nowoczesnego wyposażenia warsztatów szkolnych, służących praktycznej nauce zawodu, to ok. 4 mln zł. I w tym przypadku miasto liczy na wsparcie z RPO woj. lubelskiego. Nowością planu finansowego na przyszły rok jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji i potrzeb mieszkańców przeznaczono milion złoty. Dochody Białej Podlaskiej w 2016 r. mają sięgnąć 228 mln 530 tys. zł. Wydatki są szacowane na 223 mln 530 tys. zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczana na wykup obligacji komunalnych.