Budżet Białej Podlaskiej przyjęty jednogłośnie

Budżet zakłada wpływy do kasy miasta w wysokości 228,5 mln zł. Natomiast wydatki są szacowane na 223,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczana na wykup obligacji komunalnych. Stopnieje zadłużenie miasta, na koniec 2016 roku ma wynosić 82,5 mln zł (czyli będzie o 5 mln niższe niż na koniec roku bieżącego).

Kontynuacja budowy ulic i boisko

W 2016 roku samorząd miejski zamierza kontynuować wcześniej rozpoczęte inwestycje, jak chociażby zaplanowane wieloletnie przedsięwzięcie: budowę ul. Armii Krajowej wraz z rondem. Rozpocznie się budowa ulic Witosa, Rzeźnianej i Jałowcowej oraz dokończona zostanie ul. Górna.

W mieście powstanie też pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią za 2,1 mln zł. W tym przypadku magistrat będzie starał się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Magistrat nie ustaje w staraniach o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W budżecie zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji takich projektów jak program przywracania rzeki miastu, czyli kompleksowej rewitalizacji doliny rzeki Krzny. Planowana jest budowa systemu ścieżek rowerowych, modernizacja rynku owocowo-warzywnego przy Al. Tysiąclecia oraz utworzenie kąpieliska miejskiego z plażą i zapleczem.

Budżet obywatelski

Po raz pierwszy w Białej Podlaskiej o celach, na które wydatkowany zostanie 1 mln zł z miejskiej kasy zadecydują mieszkańcy. Tym samym miasto nad Krzną dołączyło do 80 polskich gmin, które wprowadziły budżet obywatelski. Jest zarazem pierwszą na Południowym Podlasiu, która zdecydowała się na przyjęcie takiego rozwiązania.

Optymistycznie do planów budżetowych podchodzi przewodniczący Rady Miasta Dariusz Litwiniuk.

– Ten budżet jest skromny, ale wykonalny. Cieszy nas kontynuacja wcześniej rozpoczętych inwestycji oraz realizacja nowych zadań. Cieszy nas również program edukacyjny i kulturalny jaki proponujemy.

Dużym wyzwaniem dla radnych i mieszkańców będzie budżet obywatelski.

Miejmy nadzieję, że mieszkańcy włączą się do współpracy i wspólnie zostaną rozwiązane najbardziej palące problemy w ich najbliższym otoczeniu – mówi przewodniczący.