Metodą małych kroków

„16 grudnia 2015 roku Rada Miejska zatwierdziła budżet na rok 2016. Dochody gminy to około 40 mln zł, wydatki zaś planowane są na około 38 mln zł” – przypomina Paweł Kędracki. „Przede wszystkim zadbamy o środki na bieżące zadania gminy, m.in. finansowanie zadań oświatowych, pomocy społecznej, obsługi drogowej, administracji” – mówi burmistrz. Ale dodaje zarazem, że w roku 2016 kosztem niebagatelnej kwoty 100 tys. zł zostanie przygotowana dokumentacja do aplikacji na kolejne lata pozyskiwania środków.

Burmistrz Kędracki informuje, że najważniejszym dokumentem, który będzie przygotowywany to Lokalny Program Rewitalizacji, który będzie konsultowany z mieszkańcami. „Przygotowujemy również dokumenty na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przede wszystkim Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce, Gimnazjum w Parczewie oraz halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1” – dodaje. Kwota, którą miasto w tym roku planuje wydać na tegoroczne inwestycje to 1,5 mln zł, dużo mniej niż w roku ubiegłym, ale to kwestia pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych. I tak w 2016 roku z własnych środków miasto przeprowadzi odwodnienie osiedla przy stacji kolejowej i wyremontuje jezdnię przy przedszkolu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.

Z kolei wspólnie z samorządem województwa będzie przebudowany wjazd do miasta od strony Ostrowa Lubelskiego i powstanie chodnik wzdłuż ul. Laskowskiej.

Największą inwestycją – koszt to ok. 23 mln złotych – której realizacja rozpocznie się w tym roku będzie całkowita modernizacja oczyszczalni ścieków. Decyzją radnych inwestycję tę poprowadzi Zakład Usług Komunalnych, który będzie składał wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. „Powstanie nowa oczyszczalnia, bardziej energooszczędna, spełniająca wszelkiego rodzaju normy europejskie”