Najpierw porządek!

Od pierwszych dni sprawowania funkcji burmistrza Jerzy Rębek rozpoczął wielkie porządki w urzędzie miasta i jednostkach mu podlegających. – Panował tam bałagan, dochodziło do marnotrawstwa funduszy miejskich. Nie przestrzegano dyscypliny, w tym dyscypliny budżetowej – uzasadnia Jerzy Rębek. Trzeba było zdecydowanych kroków: przeprowadzenia audytów, inwentaryzacji, by uzdrowić tę pogmatwaną i niejasną sytuację. 

Dyrektorzy niektórych jednostek musieli odejść ze stanowisk. Choć nie przysporzyło to popularności burmistrzowi, Jerzy Rębek jest przekonany do swoich racji. – Nie wyrzucałem ludzi na bruk. Moje działania były ukierunkowane na sprawne, zgodne z prawem i ekonomią zarządzanie w jednostkach podległych urzędowi miasta. Podjęte wysiłki już przyniosły pozytywne efekty w ośrodku kultury oraz w ośrodku sportu i rekreacji. Efektywniej również funkcjonuje sam Urząd Miasta – twierdzi burmistrz i dodaje, że proces porządkowania nie jest zakończony.

Nowy burmistrz z energią zajął się też sprawami bezpośrednio tyczącymi miasta i mieszkańców. Już udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć.

Miejski samorząd przejął Pałac Potockich. – Jesteśmy właścicielami tego obiektu. Staramy się pozyskać fundusze na renowację pałacu i parku. W tych działaniach otrzymałem wsparcie od senatora Grzegorza Biereckiego i posła Jana Szewczaka – mówi z satysfakcją Jerzy Rębek. Burmistrz zabiega o to, aby pałac stał się miejscem w którym rozkwita kultura oraz inicjatywy społeczne. Sukcesem zakończyło się też wdrażanie opóźnionego programu „Czysta energia” – rozpisany został nowy przetarg, wyłoniono innego wykonawcę i ruszył montaż instalacji solarnych.

– Najważniejszym wyzwaniem w 2016 roku będzie zrównoważenie budżetu miasta, by wydatki bieżące nie były rażąco wysokie w stosunku do wpływów. A mocno obciąża nas spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Jednak bez uporządkowania budżetu nie będzie inwestycji i postępu – stwierdza Jerzy Rębek. A potrzeb inwestycyjnych jest moc, głównie jeśli chodzi o infrastrukturę miasta: budowę ulic, kanalizacji, wodociągów…