Rodzina 500 Plus – wypłaty w II kwartale br.

22 stycznia kończą się konsultacje społeczne programu „Rodzina 500 plus”. Jednym z elementów tych konsultacji były spotkania Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz jej zastępców we wszystkich urzędach wojewódzkich. Wzięli w nich udział przedstawiciele gmin, urzędów wojewódzkich oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram prac nad projektem

Zakończył się etap konsultacji międzyresortowych, kończy – konsultacji społecznych. Rząd chce, aby prace legislacyjne zakończyły się w pierwszym kwartale br., jeśli tak się stanie – projekt ruszy w kwietniu br.

Dla kogo świadczenie

Po 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie otrzymają rodzice bez względu na osiągane dochody.

Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymają 500 zł, miesięcznie także na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jak otrzymać świadczenia

Trzeba będzie złożyć wniosek w gminie osobiście lub przez internet (wzór wniosku będzie opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy).

Osoby ubiegające się o wsparcie także na pierwsze dziecko, będą musiały dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, co pozwoli uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Program Rodzina 500 plus ruszy w kwietniu 2016 r., pierwsze wypłaty zaś rodziny otrzymają już w II kwartale br. Swoje uwagi do programu po 22 stycznia br, można zgłaszać pod adresem: [email protected]

Wszystkie zaś informacje o programie dostępne są na stronie: www.mrpips.gov.pl