Biała bez imigrantów

Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował bialski urząd miasta, że nie planuje się wykorzystania Ośrodka dla Cudzoziemców, zlokalizowanego w Białej Podlaskiej, do kwaterowania imigrantów. Nie będzie znajdować się tu również tzw. filtr sanitarno-epidemiologiczny dla przybyszów.

Imigranci nie trafią na Podlasie

Prezydent Dariusz Stefaniuk podziękował obecnym na konferencji parlamentarzystom za twarde oponowanie przeciw przyjmowaniu imigrantów ekonomicznych. – Ostatnie wydarzenia: gwałty, molestowanie kobiet i zamieszki w krajach Europy zachodniej, potwierdziły, że mieli rację – powiedział Dariusz Stefaniuk.

Senator Grzegorz Bierecki podkreślił, że do Polski trafi niewielka grupa obcokrajowców, ale nie imigrantów, lecz uchodźców; ci jedynie, którzy zadeklarują chęć pozostania w naszym kraju i mają deficytowe w naszym kraju zawody. Umieszczeni zostaną oni w ośrodku w podwarszawskiej Podkowie Leśnej.

Przegłosować to jedno, wdrożyć – to drugie

– W trakcie prac nad ustawą Rodzina 500 Plus obecna opozycja twierdziła, że tego nie da się zrobić, potem – że nie ma pieniędzy, wreszcie – że powinno się pomocą objąć również dzieci studiujące – stwierdził poseł Jan Szewczak.

Tę przełomową ustawę między państwem a polskimi rodzinami senator Grzegorz Bierecki określił największą inwestycją 26-lecia, podkreślając, że jej ostateczny kształt zawdzięcza ona szerokim konsultacjom.

– Efektem naszych kontaktów z wyborcami jest fakt, że środki fi nansowe, które będą otrzymywać rodziny, wolne będą od zajęć komorniczych – stwierdził senator dodając, że Biała Podlaska będzie miastem wzorcowym we wdrażaniu tego programu.

– Pracownicy magistratu będą mieli więcej obowiązków, ale i będą więcej zarabiać – dodał Dariusz Stefaniuk. – Unikniemy, jak w innych miastach po wprowadzeniu ustawy śmieciowej, zwiększenia liczby urzędników.