70. rocznica opanowania Parczewa

Akcja ta, jak wyjaśnia w swojej książce „Pogrom czy odwet?” historyk Mariusz Bechta, nie była wymierzona przeciwko ludności żydowskiej lecz przeciw komunistycznym kolaborantom. W miniony piątek, dokładnie 70 lat po tamtych wydarzeniach, w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyła się konferencja naukowa pt. „Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 roku na tle podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie”.

Prelegentami byli naukowcy z UMCS, lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Warszawy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, mieszkańcy Parczewa oraz młodzież z parczewskich szkół. Najważniejszym gościem konferencji był uczestnik wydarzeń sprzed 70 lat, a zarazem bohater muralu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych na budynku Urzędu Miejskiego – Stanisław Pakuła ps. „Krzewina”.

Organizatorami konferencji był burmistrz Paweł Kędracki oraz Instytut Historii lubelskiego UMCS. Patronat honorowy objął Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, senator Grzegorz Bierecki, Janusz Szewczak, poseł na