Rząd z pomocą dla producentów mleka

Cały czas więc są to wartości daleko poniżej zapewnienia opłacalności produkcji mlecznej. Stąd kluczowego znaczenia nabierają działania pomocowe rządu, które już zapowiadaliśmy na łamach „Tygodnika”.

Teraz już wiemy na pewno z komunikatu Agencji Rynku Rolnego, że od czwartku 18 lutego ARR przez miesiąc będzie przyjmowała wnioski od rolników na udzielenie nadzwyczajnego wsparcia producentom mleka i wieprzowiny. Środki fi nansowe Agencja wypłaci najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

W skali całego kraju rząd ma na ten cel kwotę ok. 29 mln euro (120 mln zł). Ministerstwo szacuje, że producenci mleka będą mogli otrzymać pomoc w wysoko- ści ok. 1,4 grosza do kg mleka. Warunkiem uzyskania pomocy będzie posiadanie co najmniej trzech krów i w roku kwotowym 2014-2015 wyprodukowanie co najmniej 15 tys. kg mleka, ale nie więcej niż 300 tys. kg.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował także, że w przyszłym tygodniu (15-19 lutego), na posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa w Brukseli złoży wniosek o podjęcie działań interwencyjnych na rynku mleka.

Jedną z bardzo prawdopodobnych opcji może być zażądanie przez Polskę zniesienia konieczności wpłaty drugiej i trzeciej raty kar za nadprodukcję mleka w systemie kwotowania, który obowiązywał do 1 kwietnia 2015 roku. Pierwszą ratę, na łączną kwotę ponad 250 mln zł, zapłacić musiało 63 tys. rolników. Do zapłaty jest jeszcze ponad 400 milionów złotych kary. Zdjęcie takiego fi nansowego garbu mogłoby zdecydowanie poprawić kondycję fi nansową gospodarstw mleczarskich