Mieszkańcy mają głos

Trwają intensywne przygotowania do wdrożenia budżetu obywatelskiego. Miasto zostało podzielone na siedem okręgów, każdy z nich otrzyma 50 tys. zł. Reszta z zaplanowanej kwoty 1 mln zł zostanie podzielona na poszczególne obszary, w zależności od liczby mieszkańców. Tę propozycję rozpatrzą radni najprawdopodobniej w marcu. Obsługą budżetu obywatelskiego zajmie się Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

– Podstawowym celem budżetu obywatelskiego jest włączenie bialczan w proces zarządzania miastem, budowanie więzi w lokalnych społecznościach, a także zwiększenie współodpowiedzialności za miejskie inwestycje – poinformowała podczas konferencji prasowej Magdalena Mikołajczak, koordynatorka projektu w BCWP.

Wnioski będą wpływać do Centrum, gdzie przejdą merytoryczną ocenę. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby z zakresu: estetyki i ekologii (zieleń, mała architektura), bezpieczeństwa (oświetlenie, bezpieczeństwo ruchu), remontów i modernizacji (ulice, parkingi, chodniki) oraz rekreacji (place zabaw, ścieżki rowerowe).

Zakłada się, że projekt dopuszczony do realizacji będzie musiał uzyskać poparcie co najmniej 30 osób. Pod koniec września zostaną wyłowione najlepsze pomysły. Jakie inwestycje i pomysły zostaną zrealizowane, o tym zdecydują mieszkańcy, poprzez głosowanie w wyznaczonych punktach oraz za pośrednictwem internetu.

– Zachęcam do konsultowania i zgłaszania swoich pomysłów w Bialskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. Uwagi i opinie do budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą składać w BCWP do 29 lutego br. Formularz zgłaszania uwag, projekt regulaminu, uchwały oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.um.bialapodlaska.pl/?msi=3357

Najnowsze wiadomości dotyczące bialskiego budżetu obywatelskiego zaś prezentowane są na stronie: https://www.facebook.com/bialskibudzet/