Kształtowanie wrażliwości

Podopieczni Koła Plastycznego „Kreska” mają na swoim koncie wiele sukcesów. Warto wspomnieć III miejsca Bartosza Korzuna i Zuzanny Relugi w ogólnopolskich konkursach plastycznych.

I chociaż laury sprawiają moc radości oraz są powodem do dumy, nie stanowią celu samego w sobie.

Co jest istotne?

Dominik Nitychoruk z bialskiej „Platerki” uczęszcza na zajęcia od lat, znajduje tu wspaniałą atmosferę i grono kolegów o podobnych zainteresowaniach.

– Tylko tutaj młodzi ludzie znajdują nie zobowiązujące formy pracy, dzięki czemu stają się bardziej kreatywni w swojej twórczości. Najważniejsze jest idea, droga jaką dochodzę do tworzenia, przekazania tego, co noszę w sercu. Istotne są wyjścia na wystawy organizowane przez Bialskie Centrum Kultury i obcowanie z pięknem – stwierdza licealista.

W zajęciach uczestniczy również Gabriela Jurkitewicz, uczennica „Kraszaka”. – To jest znakomita odskocznia od nauki i stresu – przyznaje Gabrysia. Bartosz Korzun z Publicznego Gimnazjum nr 2, nie tylko poznaje techniki malarskie, uczy się również gry na puzonie w Szkole Muzycznej.

– Młodzież należy pobudzać do działania, rozwijać zainteresowania i pasje, bez narzucania jej ram i schematów. Nie wytyczać dróg, ale je wskazywać – mówi instruktor Renata Sobczak.

Inspiracje: świat i kultura Młodzi ludzie również potrzebują weny twórczej. Patrycja Jędrzejewska, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 przyznaje, że często długi czas poszukuje impulsu do podjęcia pracy nad kolejnym dziełem. Maria Antonowicz z Katolickiego Gimnazjum z kolei stara się odwzorować piękne elementy otoczenia w sposób naturalny.

Każdy z podopiecznych Renaty Sobczak to indywidualność. Ale jest wspólny mianownik tego co robią. „Kreskowicze” uznają, że głównym źródłem inspiracji jest dla nich kultura: muzyka, architektura, malarstwo, rzeźba, literatura; wystawa prac, bądź też jakiś jeden konkretny obraz. „Kreska” to szkoła wrażliwości, prolog do dorosłego życia z umiejętnością dostrzegania tego co wartościowe, nieprzemijające, budujące i wzbogacające wnętrze człowieka.

Koło Plastyczne „Kreska” rokrocznie organizuje wystawę swojej twórczości, w bieżącym roku równocześnie przygotowuje prace na wystawę towarzyszącą konkursowi literackiemu dla młodzieży „W świecie fantazji – legenda, baśń o grodzie nad Krzną”. Agata Panasiuk