Bialskie Wodociągi Docenione

Wysoką pozycję zawdzięcza skuteczności w pozyskiwaniu funduszy europejskich, optymalnemu wykorzystywaniu posiadanych zasobów oraz kompetencji wykształconych i doświadczonych pracowników.

Spółka w swoich działaniach zwraca uwagę na wspólne dobro, bezpieczeństwo mieszkańców. Dążąc do zapewnienia komfortu życia mieszkańców, Spółka „WOD-KAN” stara się utrzymywać jedną z najniższych w Polsce cen wody i odprowadzania ścieków. Jednocześnie dla Spółki istotne są społeczne i publiczne walory przestrzeni – znalezienie równowagi pomiędzy partnerstwem wspólnot, dynamizmem jednostki i bogactwem miasta. Dlatego też wdraża rozwiązania systemowe, nie doraźne i punktowe, ale całościowe i kompleksowe podejście.

Powyższe działania Spółki są zauważane i doceniane nie tylko w środowisku lokalnym ale również na arenie ogólnopolskiej. „WOD-KAN” jest nagradzany za dynamikę rozwoju, jakość świadczonych usług, efektywność działań i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy europejskich na realizację działań proekologicznych i prospołecznych, ale przede wszystkim za systematyczne budowanie segmentów idei ECOCITY czyli miasta szczególnie przyjaznego ekologicznie. Przesłaniem tej idei jest zapewnienie mieszkańcom komfortu życia poprzez tworzenie miasta funkcjonującego w harmonii ze swoim naturalnym otoczeniem. Priorytetem jest dążenie do maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej odzyskiwanej w procesach ujmowania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w październiku 2015 r. zostały laureatem V edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. towarzyszącego Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska Envicon 2015.W dniu 11 lutego 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie dyplom potwierdzający przynależność „WOD-KAN” do grona elitarnego klubu Gazel Biznesu, najdynamiczniej rozwijających się fi rm w Polsce – odebrał Członek Zarządu Dyrektor Techniczny, Mirosław Kapłan.

Wyróżnienie tytułem Gazeli Biznesu oznacza, że Spółkę BWiK „WOD-KAN” cechuje dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów, a tym samym dążenie do stałego rozwoju. Wszystkie te wartości Spółka wdraża na co dzień poprzez swoją pracę oraz realizowane przedsięwzięcia, których priorytetem jest podnoszenie jakości usług. Uzyskany w tym prestiżowym rankingu tytuł stanowi podkreślenie osiągniętych standardów świadczonych usług i jest wynikiem prowadzenia przez Spółkę rozsądnej polityki ekonomicznej.