Walka o "zabetonowaną prawdę"

W wigilię 1 marca w kościele św. Anny odbyła się Msza święta za Ojczyznę, a po niej wernisaż wystawy zorganizowana przez radzyński Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie pt. „Wojna informacyjna Żołnierzy Wyklętych”.

Prawda o walce zbrojnej Polaków z reżimem komunistycznym, przyniesionym na sowieckich bagnetach jest coraz szerzej znana. Niewiele wiemy o tym, że celem powstania WiN było niedopuszczenie do zwycięstwa wyborczego komunistów za pomocą środków politycznych, co jak teraz wiemy nie powiodło się, wskutek sfałszowania wyborów.

Trwająca jednak wówczas w radiu i prasie kłamliwa propaganda rodziła potrzebę walki o prawdę myślą i piórem, za pomocą ulotek pisanych ręcznie lub drukowanych na powielaczach. Niewiele tych druków zachowało się do naszych czasów. Wtedy za dowcip trafi ało się do więzienia, za posiadanie „gazetek” groziła surowsza kara.

– Była to “prawda zabetonowana”. Kuriozalny jest fakt, iż te dokumenty zachowały się. Dlatego, że UB je gromadziło Eksponowane na wystawie dokumenty pochodzą z lubelskiego Archiwum Państwowego, gdzie trafiły po 1990 roku z archiwum Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej – stwierdził podczas wernisażu Dariusz Magier.

Prezentowane na wystawie dokumenty podzielono na grupy tematyczne. W kategorii „Do milicjantów i żołnierzy LWP” spotkamy druki wyjaśniające mundurowym, komu służą. „Ostrzeżenia” to pisma kierowane dla ludzi służących reżimowi komunistycznemu.

„Ruch oporu” zawiera teksty informujące o co walczy podziemie oraz ze słowami otuchy kierowanymi do narodu. Wśród „Haseł” znajdziemy nie tylko zwroty malowane na murach, ale również ulotki i wiersze satyryczne.

W kategorii „Prawda o komunizmie” zgrupowano druki informujące o sowieckiej okupacji, zabójstwach politycznych, wyrzekaniu się przez rodzimych służalców czerwonego terroru Boga i Ojczyzny. Wystawa oglądać można w ciągu najbliższych 2 tygodni w sali parafialnej radzyńskiego kościoła św. Anny. kościoła św. Anny.