Świnie pod nadzorem

Obowiązek ten dotyczy rolników w całym kraju, nie tylko w strefi e z ograniczeniami, utworzonej w związku wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, nawet jeżeli w gospodarstwie jest tylko jedna, musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez rolnika, zgłoszona do systemu rejestracji i identyfi kacji zwierząt (IRZ) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowana.

Od 2006 r. utrzymywanie jednej świni na własne potrzeby bez rejestracji było możliwe na mocy odstępstwa od unijnych przepisów, na które zgodziła się Komisja Europejska. Jednak w związku z ASF, Bruksela uchyliła to odstępstwo. Sek, wGospodarce.pl