Intronizacja relikwii św. Ojca Pio

Uroczystej intronizacji Relikwii połączonej z ich instalacją dokonał proboszcz parafii ks. Leszek Walęciuk, przy współudziale licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz zaproszonych gości, a wśród nich m.in. Roberta Gmitruczuka, wicewojewody lubelskiego oraz Kawalerów Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: dr Czesława Sudewicza i dr Jan Hałabudy.

Warto nadmienić, iż parafia pw. Trójcy Świętej w Połoskach posiada cegłę złożoną przez św. Jana Pawła II przy Drzwiach Świętych watykańskiej bazyliki na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a wyjętą w momencie otwarcia tych Drzwi dokonanego przez papieża Franciszka na początku Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia 2015 – 2016.

Cegła została ofiarowana przez Archiprezbitera Bazyliki św. Piotra kardynała Angelo Comastrego proboszczowi, który umieścił ją w drzwiach kościoła w Połoskach ustanawiając tym samym Jubileuszowe Drzwi Miłosierdzia Bożego w Parafii.