Wystartował program "Rodzina 500 plus"!

11 lutego br. Sejm RP opowiedział się za przyjęciem rządowego programu 500 plus, 17 lutego br. zaś prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program Rodzina 500 plus. Od dzisiaj, tj. od 1 kwietnia 2016 rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczeń.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł ne tto o na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł ne tto. 

Wdrożenie w życie programu „Rodzina 500 plus” poprzedziły konsultacje społeczne, przeszkolenie 3,7 tys. osób i zapewnienie jego finansowania. Rodzicom pozostaje składanie wniosków.

Gdzie otrzymać wniosek?

Wnioski można otrzymać w urzędach gmin oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. W Białej Podlaskiej na przykład, największym ośrodku Południowego Podlasia, wnioski można otrzymać w sali obsługi mieszkańców UM w godz. 8 – 16 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Piłsudskiego 24) w godz. 7.30-15.30.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek najlepiej złożyć osobiście. Wówczas dokument przejrzy urzędnik i będziemy mieć gwarancję, że wniosek został wypełniony poprawnie. W Białej Podlaskiej wypełniony wniosek możemy złożyć w Urzędzie Miasta, MOPS-ie oraz w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. Łazienna 3). Wniosek można także wysłać pocztą na adres gminnej instytucji przyjmującej (zazwyczaj jest to urząd gminy lub GOPS) lub wypełnić on-line poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz ePUAP.

Czas to pieniądz

Warto nie zwlekać, bowiem aby otrzymać 500 zł na dziecko od 1 kwietnia br. wniosek trzeba złożyć do 1 lipca włącznie. Później świadczenie wypłacane będzie począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

– Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące na złożenie wniosku aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia.

Jeżeli zrobią to do 1 lipca włącznie otrzymają świadczenie od 1 kwietnia. Nie muszą iść do gminy, mogą skorzystać z novum w relacjach urząd-obywatel, czyli złożyć wniosek poprzez bankowość elektroniczną – wyjaśnia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

pomocne informacje

Infolinia (81) 74 24 240

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna infolinia, dotycząca rządowego Programu Rodzina 500 plus. Od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 pod nr. tel. (81) 74 24 240 dyżurują specjaliści Wydziału Polityki Społecznej LUW.

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

Na tej stronie internetowej znajdziemy nie tylko podstawowe informacje o programie Rodzina 500 plus, wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, ale i dane teleadresowe oraz godziny pracy placówek gminnych z województwa lubelskiego, przyjmujących wnioski.