Szansa dla Krzny

 Dzięki staraniom prezydenta i miejskich urzędników wśród wybranych projektów znajduje się przygotowany przez bialski magistrat „Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska”. To właśnie te działanie może liczyć na unijne pieniądze.

Miejski projekt przewiduje m.in. uporządkowanie i przygotowanie 36 hektarów terenów inwestycyjnych na obszarze byłego lotniska wojskowego, budowę systemu ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta i gminy, dalszą rewitalizację zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów oraz działania związane z poprawą efektywności kształcenia zawodowego czy kompleksowym wsparciem dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Urząd Miasta czeka teraz procedura negocjacyjna, podczas której wszystkie zadania będą uszczegółowione. Realizacja ma rozpocząć się w 2017 roku i potrwa pięć lat.

Do marszałka wpłynęło 129 projektów, z których po drobiazgowej ocenie na liście znalazło się 67 przedsięwzięć.