Rząd PiS szybko spełnia wyborcze zobowiązanie

Program „Rodzina 500 plus” jest pierwszym od 1989 roku tak potężnym wsparciem dla polskich rodzin. Jeszcze pół roku temu wiele mediów przedstawiało to przedwyborcze zobowiązanie polityków Prawa i Sprawiedliwości w kategoriach gruszek na wierzbie, czyli – „kiełbasy wyborczej”. Szybko okazało się jednak, że nie były to czcze obietnice.

Ustawa dotycząca Programu 500 plus przyjęta została przez Sejm RP 11 lutego br., prezydent Andrzej Duda podpisał ją 17 lutego, a gabinet premier Beaty Szydło wprowadził ten program w życie 1 kwietnia br., czyli w piątym miesiącu działania. Od tego dnia w rodziny mogły składać w gminach lub wyznaczonych instytucjach wnioski o świadczenia wychowawcze.

Pierwszy miesiąc

W lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca pierwszy miesiąc działania programu „Rodzina 500 plus”.

– Do 30 czerwca spodziewamy się 150 tys. wniosków. Na razie, mamy 83 proc. tej liczby czyli 125 tys. złożonych wniosków, które dotyczą 225 tys. dzieci – powiedział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – Najwięcej wniosków zostało złożonych w tradycyjnej papierowej formie, tylko 20 tys. z nich wpłynęło drogą elektroniczną. Już 65 tys. lubelskich rodzin otrzymało pierwsze środki finansowe.

Do tej pory, przelaliśmy na konta 70 mln złotych. Do końca roku będzie to łącznie ponad miliard złotych. To duży zastrzyk dla naszego regionu – dodał wicewojewoda.

Szacunek dla urzędników

Robert Gmitruczuk podkreślał, że realizacja programu „Rodzina 500 plus” przebiega sprawnie dzięki zaangażowaniu osób za to odpowiedzialnych, samorządów oraz urzędników. 

Jako przykład wicewojewoda podał gminę Janowiec, która w kwietniu wydała decyzje o wypłacie, rozpatrując na bieżąco wszystkie 245 złożonych wniosków oraz gminy Podedwórze i Jabłoń, gdzie realizacja wniosków jest na poziomie 99 procent. Podkreślił również dużą rolę w promowaniu programu „Rodzina 500 plus” Busów 500 plus – mobilnych punktów informacyjnych, odwiedzających gminy.

Do zapominalskich

Przypominamy, że wnioski o wypłatę świadczeń w wys. 500 zł. miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, rodziny powinny złożyć do 1 lipca br. Tylko wtedy uzyskają świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Po tym terminie świadczenie będzie wypłacane począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymają te rodziny, w których dochód na głowę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

POMOCNE INFORMACJE

Infolinia (81) 74 24 240

W lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna infolinia, dotycząca rządowego Programu Rodzina 500 plus. Od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 pod nr. tel. (81) 74 24 240 dyżurują specjaliści Wydziału Polityki Społecznej LUW.

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500 

Na tej stronie internetowej znajdziemy nie tylko podstawowe informacje o programie Rodzina 500 plus, wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, ale i dane teleadresowe oraz godziny pracy placówek gminnych z województwa lubelskiego, przyjmujących wnioski.