Współpraca z Australią szansą dla regionu

Jednym z najważniejszych tematów spotkania była gospodarka. Obie strony podkreślały konieczność zbliżenia na tym polu. To możliwe, ponieważ zarówno polska jak i australijska gospodarka są mocno związane z wydobyciem węgla kamiennego.

– Pan ambasador dostrzegł na przykład potencjał polskich firm, które mogłyby eksportować maszyny na potrzeby australijskiego przemysłu wydobywczego.

Chcemy, żeby współpraca była jak najszersza i żeby płynące z niej korzyści dotyczyły również naszego województwa, naszego regionu – podkreśla wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Wicewojewoda i ambasador zaakcentowali też konieczność doskonalenia wiedzy i umiejętności młodzieży, ze szczególnym naciskiem na inwestycje w szkoły zawodowe oraz specjalistyczne kierunki studiów na uczelniach technicznych. Chodzi o to, by maksymalizować korzyści płynące z rozwoju techniki i podnosić konkurencyjność, a co za tym idzie – zarobki polskich pracowników.