Będzie bat na komorników

– Komorników będzie można zawieszać i usuwać ze stanowiska w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego – zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Takie prawo w stosunku do komorników ma właśnie uzyskać minister sprawiedliwości. Ponadto prokurator generalny będzie mógł skierować kasację do Sądu Najwyższego, jeśli uzna za niewystarczającą karę orzeczoną wobec komornika, który naruszył prawo.

– Zwiększamy też w sposób zasadniczy realny nadzór nad komornikami ze strony prezesów sądów rejonowych – dodał Ziobro. Wyjaśnił, że chodzi o to, by pokrzywdzony mógł znaleźć pomoc w swoim rejonie i nie musiał każdorazowo odwoływać się aż do ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada, że prezes sądu rejonowego będzie mógł odsunąć od czynności komornika na 30 dni, a nawet wystąpić do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika ze stanowiska.

Nagrywanie, jednolity formularz i tylko majątek dłużnika

Rządowy projekt wprowadza obowiązek nagrywania wszystkich czynności komornika w terenie. Kolejna zmiana to wprowadzenie jednolitego formularza skargi na czynności komorników, aby uniknąć oddalania przez sąd zasadnych wniosków z powodów formalnych.

Planuje się też zmienić przepisy, by komornik mógł prowadzić licytację wyłącznie takiego majątku, który jest bezsprzecznie własnością dłużnika, a nie np. tylko mieniem mu powierzonym.

Komornik musi być wykształcony i działać osobiście

Zasadą ma stać się także osobiste prowadzenie czynności przez komornika, a nie asesora. Asesor ma tylko asystować w czynnościach komornika i będzie miał uprawnienie do działań w ograniczonym zakresie.

Resort sprawiedliwości chce podnieść poziom wyedukowania komorników, spośród których 30 proc. nie ma wykształcenia prawniczego, a część ma tylko średnie. Do 2020 r. zasadą ma być elektroniczna forma akt komorniczych.

Koniec hurtowni komorniczych

Wprowadzono też zasadę, że komornik będzie mógł się zajmować nie więcej niż 5 tysiącami spraw, i jedynie na terenie jednej apelacji.

– Zlikwidujemy „hurtownie komornicze” – podkreślił minister Ziobro. Wyjaśnił, że chodzi o sytuacje, w których liczba prowadzonych przez komorników spraw była nadmierna, przez co system działał nieprawidłowo.

Policjant to nie ochroniarz Obecnie policjanci jedynie wykonują polecenia komorników, bez możliwości dociekania czy są one zgodne z prawem. Zgodnie z projektem nowej ustawy, policjant asystujący komornikowi otrzyma prawo do odstąpienia od czynności w momencie, kiedy dowie się, że egzekucja jest nielegalna. Do takich bezprawnych egzekucji polscy komornicy przyzwyczaili się już, zajmując np. ciągniki czy samochody nie dłużników, ale ich sąsiadów.