Wizyta chińskich biznesmenów. Jest porozumienie!

Chińscy inwestorzy w osobie Carla Jianga podziękowali senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu oraz posłowi Januszowi Szewczakowi za pomoc w organizacji spotkań z władzami Białej Podlaskiej oraz w znalezieniu terenów inwestycyjnych na Południowym Podlasiu. W spotkaniach ze stroną chińską w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uczestniczy prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk wraz z zastępcą Adamem Chodzińskim. Rzecznik PSSE zapewnił nas, że jeszcze dzisiaj zostanie opublikowany oficjalny komunikat w tej sprawie.

Dofinansowanie na rewitalizację miasta

Magistrat odnotował kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy. Projekt na rewitalizację miasta zajął w wojewódzkim konkursie trzecie miejsce. Miasto otrzyma ok. 180 tys. zł dofinansowania. Do konkurs unijnego, współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju przystąpiło 31 gmin.

Mimo, że musimy jeszcze poczekać na uruchomienie podstrefy gospodarczej, nie oznacza to, że na lotnisku nic się nie dzieje. Ostatnim wydarzeniem było udostępnienie obiektu studentom z Białegostoku na przeprowadzenie testów nowego bolida. Wyścigowy pojazd jest dziełem skonstruowanym przez studentów Politechniki Białostockiej. W najbliższy weekend na lotnisku odbędzie się IV runda Dri ftingowych Mistrzostw Polski.

Nowy statut

Podczas ostatniej sesji radni miasta Biała Podlaska pochylili się nad najważniejszą uchwałą czyli statutem samorządu. Dokument został przyjęty, wnosi on kilka drobnych, a jednocześnie ważnych elementów.

Poprzedni statut miasta został uchwalony w 2007 roku. W ocenie Dariusza Litwiniuka, przewodniczącego Rady Miasta niektóre zapisy straciły aktualność, dlatego też przyjęcie zmian było konieczne. Komisja statutowa w składzie: Waldemar Godlewski, Marcin Izdebski, Małgorzata Kiec, Stefan Konarski, Marek Kuraś, Dariusz Litwiniuk, Sławomir Potocki, Wojciech Romaniuk, Wojciech Sosnowski, Karol Sudewicz i Adam Wilczewski, opracowała zatem nowy dokument.

Podczas sesji jedynie radna Alicja Łagowska sprzeciwiała się przyjęciu nowego statutu, ale jej wniosek został odrzucony. Uchwała w tej sprawie została przyjęta.

Chociaż przewodniczący rady zapewnia, że nowy status wnosi jedynie poprawki kosmetyczne zawiera on dwie zasadnicze nowości. Jedna z nich jest możliwość wniesienia projektu uchwały przez mieszkańców miasta. Taką inicjatywę musi poprzeć co najmniej 1 000 bialczan.

Drugą nowością jest uposażenie radnych. Ryczałt będzie naliczany radnemu w zależności od jego obecności podczas prac w komisji i podczas obrad rady miasta. Nieobecność będzie skutkować 20% pomniejszeniem diety.