Z całego serca – Bóg zapłać, księże infułacie!

Ksiądz infułat Antoni Laszuk w bialskiej parafii i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w której niósł posługę od 40 lat, dziękował Bogu i ludziom za diamentowy jubileusz kapłaństwa.

Posługę niósł w czasach, gdy wiara nie była li tylko łaską, ale i powodem szykan i represji, spotykających na równi duchownych i wiernych, nawet dzieci.

Warto sięgnąć do Jego wspomnień, by zorientować się, że trwały one nie tylko w niesławnych latach 50-tych, ale i 30 lat później:

Pamiętam dwóch chłopców ze szkoły nr 4, których tam uważano za urwisów, którzy przyszli na plebanię i prosili o krzyż, który miałby trzy otwory w swoich ramionach – wspomina ksiądz infułat tzw. stan wojenny – Gdy zapytałem: dlaczego?, odpowiedzieli: – Chcemy przybić krzyż do ściany w naszej klasie dużymi gwoździami, aby woźny nie mógł go zdjąć. Taki krzyż przygotowałem. Uradowani chłopcy pobiegli do klasy i w obecności innych uczniów spełnili swój plan. Długie gwoździe przebiły ścianę i zostały pozaginane po jej drugiej stronie. Rozpoczęło się dochodzenie, kto krzyż zawiesił. Nikt się nie przyznał. Za karę pozostawiono uczniów całej klasy po lekcjach, oznajmiając im, że będą zwolnieni do domów, gdy znajdzie się winowajca.

Trzymano dzieci pod kluczem do wieczornych godzin, ponieważ klasa była solidarna – nikt swoich kolegów nie wydał. Rodzice grozili, że wyważą drzwi, żeby uwolnić dzieci, dopiero wtedy je wypuszczono…

Ks. Antoni Laszuk przez 60 lat niestrudzenie budował wspólnotę kościoła na Południowym Podlasiu, na którym wyrastał i całe życie pracował. Z całego serca – Bóg zapłać, księże infułacie!

—–

Ksiądz infułat Antoni Laszuk urodził się 3 lutego 1930 r. Wzrastał w Worgulach. Od roku 1956 pełni posługę kapłańską. Ukończył szkołę podstawową w Sitniku, Liceum Pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej i Seminarium Duchowne w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1956 roku z rąk biskupa Ignacego Świrskiego. Posługę kapłańską pełnił w Garwolinie (wikariusz), w Marianowie (proboszcz), Siedlcach i od 1976 roku w Białej Podlaskiej. W 1997 otrzymał od Stolicy Apostolskiej godność infułata, a jednocześnie został mianowany przez biskupa Jana Wiktora Nowaka wikariuszem biskupim Białej Podlaskiej. Na emeryturę przeszedł w wieku 74 lat.