Telewizja przeprosiła senatora Biereckiego

25 lipca br. senator Grzegorz Bierecki zawarł z Telewizją Polską S.A. pozasądową ugodę, na mocy której ta zobowiązała się do opublikowania w porze największej oglądalności oświadczenia z przeprosinami Grzegorza Biereckiego, które które publikujemy w ramce obok.

Senator Grzegorz Bierecki: Ugoda została zawarta, ponieważ zależy mi na przeprosinach i potwierdzeniu faktu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, a TVP unika ewentualnych przyszłych roszczeń.

Przeprosiny mnie satysfakcjonują, choć nie są w stanie naprawić szkód moralnych, których doświadczyłem ja sam i moja rodzina. Tym bardziej, że powołując się na telewizję publiczną. cytowały te „rewelacje” jeszcze przez długi czas dziesiątki innych ogólnopolskich i regionalnych mediów. Moim zadaniem jako parlamentarzysty jest służenie Polakom, zwłaszcza moim wyborcom – mieszkańcom Południowego Podlasia.

Pomówień, które mnie spotkały i powielane są jeszcze dzisiaj przez ludzi, którzy mnie nie znają, nikt ani nic nie cofnie, ale wybaczam im. Moi wyborcy oceniają mnie przez pryzmat efektów pracy parlamentarnej, a nie medialnych insynuacji.

Telewizja wyemitowała oświadczenie o następującej treści:

Telewizja Polska SA oświadcza, że w marcu 2015 roku na antenie Programu 1 i 2 oraz TVP Info (w sumie w 37 programach informacyjnych i publicystycznych), podane zostały wybiórczo dobrane informacje na temat Pana Senatora Grzegorza Biereckiego, które posłużyły za podstawę sformułowania nieprawdziwych zarzutów i sugestii godzących w dobre imię Pana Senatora. Telewizja Polska SA oświadcza, iż rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji było nieuprawnione i mogło naruszyć dobre imię Pana Senatora, w związku z czym Telewizja Polska S.A. przeprasza Pana Senatora za te działania.

Zarząd Telewizji Polskiej SA