Głosuj na Białą

Dobiega końca konkurs na najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. W piątej edycji plebiscytu o te zaszczytne miano ubiegają się 144 miasta i miasteczka. Warunkiem udziału w konkursie było nadesłanie pięciu zdjęć, prezentujących kompozycje kwiatowe w przestrzeni miejskiej.

Głosy oddawać można już tylko do środy 24 sierpnia, za pośrednictwem strony internetowej: http://plebiscyt.inspirowaninatura.pl/biala-podlaska/

Uwaga organizatora: każdy oddany głos liczy się pojedynczo z każdego adresu IP i każda próba oszustwa/obejścia tej zasady będzie skutkowała kolejno: ostrzeżeniem i wyzerowaniem głosów uznanych za fałszywe, a ostatecznie dyskwalifikacją użytkownika rozumianą jako wyłączenie danego Miasta z udziału w konkursie.