Nobilitacja to zobowiązanie

Kapituła nagrody szczególnie doceniła laureatkę za pracę z najmłodszymi czytelnikami. Inicjatywy pani Elżbiety skutecznie promowały i zachęcały czytelników do sięgania po książki, obcowania ze światem literatury, słowem i obrazem. Zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młody nasiąknie” radzyńska bibliotekarka starała się i stara pozyskać zwłaszcza najmłodszych czytelników. W codziennej pracy nigdy nie brakowało jej pomysłów i kreatywności.

Literatura i zabawa

Założyła Klub „Biblioteka Malucha”, który w tym roku realizował projekt „Na dobry początek – Bawimy się z Brzechwą”, podczas którego dzieci przedszkolne mogły poznać najpiękniejszą literaturę polską. Aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tego przedsięwzięcia zainicjowała „Wierszykowy spacerek po osiedlu”. Uczniom szkół gimnazjalnych zaproponowała wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji akcję „Czytamy i pływamy”. Kolejnym pomysłem Pani Elżbiety było założenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży. Przy klubie działa ponadto koło teatralne.

– W bibliotece pracuję od trzydziestu lat, właśnie w tym roku świętuję okrągły jubileusz. Zawsze starałam się pozyskać i zachęcić do czytania najmłodsze dzieci. Z doświadczeń wiem, że takie działania przynoszą dobre owoce w następnych latach. Przedszkolaki, które wzrastały z książką, z literaturą, potem jako uczniowie i jako ludzie dorośli odwiedzają bibliotekę – mówi z satysfakcją Elżbieta Topyła.

Literatura i serce

Biblioteka, książki i czytelnicy to pasja Pani Elżbiety oraz źródło inspiracji do podejmowanych działań. Udało się jej połączyć imprezy czytelnicze z działalnością charytatywną. Biblioteka zbierała na przykład nakrętki od butelek na rzecz pensjonariuszy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Czytelnicy: dzieci, młodzież i dorośli uczestniczący w różnego tego typu przedsięwzięciach mogli wspomagać osoby potrzebujące i bezdomne zwierzęta.

Nobilitacja i zobowiązanie

– Lubię to, co robię, a najważniejsze, to fakt że udaje mi się pozyskiwać czytelników – stwierdza laureatka. Troska o prawidłowy rozwój najmłodszych, o wzbogacenie ich doświadczeń estetycznych to główny i podstawowy cel pracy bibliotekarki. I chociaż wciąż przybywa nowoczesnych nośników przekazywania informacji, to warto włączać je po to, aby młodzi ludzie mieli jeszcze większy dostęp do literatury pięknej i fachowej.

Za inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa Pani Elżbieta była nagradzana wielokrotnie. Wcześniej w swojej karierze zawodowej otrzymała odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została wyróżniona również przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Laboratorium Aktywnego fot. nadesłane Bibliotekarza oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

– Nigdy nie pracowałam po to aby otrzymywać nagrody i wyróżnienia. Owszem przyjmuję je z satysfakcją, że ktoś docenia to, co robię. Takie nagrody nobilitują, ale również zobowiązują i motywuje do ciągłej, systematycznej pracy i nowych inicjatyw – mówi pani Elżbieta.