Pro Patria dla ks. infułata Kazimierza Korszniewicza

Ks. infułat Kazimierz Korszniewicz został uhonorowany na wniosek Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Medal Pro Patria wręczył płk. Mirosław Demediuk, przedstawiciel Ministra do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych. Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w 36. rocznicę utworzenia NSZZ „Solidarność”, odprawionej w międzyrzeckim kościele św. Józefa. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści a także poczty sztandarowe z Międzyrzeca i Białej Podlaskiej.

– Przez wszystkie lata pobytu tutaj, w Międzyrzecu, przez ponad 40 lat, starałem się służyć społeczności międzyrzeckiej, starałem się służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dzisiaj, stając tutaj przy ołtarzu i wspominając to wszystko, mogę, za Sługą Bożym, Prymasem Tysiąclecia, którego pomnik wystawiliśmy obok Ojca Świętego, powiedzieć, że po Bogu najbardziej kochałem i kocham Ojczyznę. Całym sercem będę służył Jej do ostatnich moich dni – mówił wzruszony kapłan, którego życie jest najlepszym dowodem tych słów.

Ks. infułat był inwigilowany i represjonowany przez bezpiekę, bo upominał się o prawa zwykłych ludzi i krytykował poczynania komunistycznych władz. Kapłan wziął także pod duchową opiekę kombatantów Armii Krajowej, zostając kapelanem tego środowiska. Ks. inf. Kazimierz Korszniewicz dziękował za wyróżnienie ministrowi a szczególnie serdeczne podziękowania złożył major Jadwidze Obrębalskiej, prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem św. księdza Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”.