Inwestujemy w rozwój dzieci

Wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem podsumowali dotychczasową realizację programu „Rodzina 500+” na terenie województwa lubelskiego.

1 lipca 2016 r. programem objętych było 230 156 dzieci z 137 918 rodzin. W całej Polsce świadczenie wypłacane jest dla ponad 52% wszystkich dzieci do 18 życia. Województwo lubelskie ma – obok podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – największy odsetek wypłacanych świadczeń (58%).

Na 947 321 tylko 147

Sceptycy przypuszczali, że znaczna część środków otrzymywanych przez rodziny zostanie zmarnotrawiona (czytaj: przepita przez rodziców). Rząd przygotowując program wziął pod uwagę ich głosy, przewidując dwojaką wypłatę świadczeń: pieniężnych lub w formie rzeczowej. W trakcie miesięcy kwiecień – lipiec br. przyznano w woj. lubelskim łącznie 947 321 świadczeń. Przeprowadzono zaś w tym okresie 38 spraw o zamianę formy wypłaty z pieniężnej na rzeczową bądź w formie opłacania usług. W ich wyniku w tej formie przekazano 147 świadczeń wychowawczych.

Wydajemy na cele prorodzinne

Rodziny podkreślają, że otrzymywane środki inwestują w rozwój intelektualny, kulturalny i fizyczny swoich dzieci: opłacanie zajęć dodatkowych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina teatru czy na basen. Wiele otwarcie przyznaje, że dzięki tym pieniądzom ich dzieci nie wyróżniają się negatywnie na tle rówieśników z lepiej sytuowanych rodzin.

Potwierdzają to badania Konferencji Przedsiębiorców Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarki Szkoły Głównej Handlowej, z których wynika że ponad 34% rodzin przeznacza środki ze świadczenia wychowawczego na pokrycie opłat związanych z przedszkolem, a 32% na edukację i zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci.