Lech Orliński-Prawdzic. Pożegnanie hetmana

We wtorek 13 września towarzyszyliśmy w ostatniej drodze śp. Lechowi Orlińskiemu herbu Prawdzic – Hetmanowi Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, wybitnemu działaczowi społecznemu, zasłużonemu nie tylko dla miasta Terespola.

Urodził się na dalekich Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, w dworze polskim Zbuż nad Horyniem na Wołyniu, w ostoi polskości cnót narodowych i patriotyzmu. Był wnukiem Powstańca Styczniowego – Stanisława Gołębiowskiego, syberyjskiego zesłańca: wychowywany w duchu umiłowania Ojczyzny służył jej do ostatnich dni swego życia.

Kilkanaście lat temu osiedlił się na podlaskiej ziemi. Wspólnie z Maciejem Falkiewiczem zaczął organizować strzelców w naszym regionie i – co dla nas najważniejsze – był założycielem Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych w Terespolu. Ale nim nas „zaraził” tradycją strzelców kurkowych, miał już znakomite dokonania. W 1998 roku wraz z Andrzejem Bodalskim i Leszkiem Szcześniakiem podpisywał akt rejestracji Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Był współorganizatorem uroczystości w 460 rocznicę Bractwa i 450 rocznicę poświęcenia Srebrnego Kura Bractwa Warszawskiego.

Najlepsze warunki do pracy społecznej zapewnił Mu jednak Terespol. Od inscenizacji bitwy z 1794 r. o terespolskim Bractwie zrobiło się głośno w Polsce. Gros Jego działań poświęcone było postaci gen. Tadeusza Kościuszki, był m.in. inicjatorem Kościuszkowskiego Szlaku Nadbużańskiego. Spektakularnym podsumowaniem Jego pracy był królewski dar w postaci konnego pomnika Naczelnika, który ofiarował miastu. Przez wiele lat swoją działalnością promował Terespol i Podlasie w kraju i zagranicą: Warszawa, Kraków, Białoruś – Mereczowszczyzna, Szwajcaria – Muzeum T. Kościuszki w Solurze…

Terespol i Podlasie pamiętało i pamięta o Jego zasługach na polu krzewienia patriotyzmu. Czytelnicy nominowali Lecha Prawdzic Orlińskiego do nagrody „Człowiek Roku Tygodnika Podlaskiego 2014”. Śpij Hetmanie w ciemnym grobie Nich się Polska przyśni tobie…

 

Lech Orliński-Prawdzic

– Hetman Bractwa Strzelców Kurkowych był Kawalerem Odznaki Rocznicowej West Point Akademii Wojskowej USA, którą wręczyła 14 IX 2008 r. w Terespolu Pani Pamela Quanrud, Radca – Minister Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, a okazją była uroczystość poświęcenia i wmurowania Urny z Ziemią spod Racławic, Maciejowic, Połańca,Terespola, Wilna oraz Stanów Zjednoczonych.

Odznaczony Bracką Komandorią z Gwiazdą; współzałożyciel Bractwa Strzelców Kurkowych ,,Lechity” w Otwocku i „Król Kurkowy” w Toruniu.

Był autorem: ,,Rysu Historycznego Bractwa Strzelców Kurkowych w Warszawie 1539 – 1920 – 1998” , humorystycznego tekstu ,,Kilińskiego Bractwo Kurkowe”, hasła ,,Bractwo Strzelców Kurkowych” w Encyklopedii Białych Plam (t. III), pięknego edytorsko albumu „Leksykon Bractwa Strzelców Kurkowych” (Biała P. 2013) oraz licznych artykułów prasowych.