Rząd nie zaniedbuje najstarszych Polaków

Spośród 2,7 mln osób w wieku 75+ żyjących w Polsce znaczna część nie wykupuje przypisanych przez lekarza medykamentów z powodu braku pieniędzy. Według geriatrów zaś przeciętny senior choruje na trzy – cztery choroby przewlekłe i przyjmuje pięć – sześć leków. Rząd PiS postanowił to zmienić, wprowadzając w życie drugie już w tym roku, po Programie 500+ przedwyborcze zobowiązanie: Program 75+ czyli bezpłatne leki dla seniorów.

Uprawnieni do darmowych leków

Bezpłatne leki może otrzymać senior, który w dniu wypisywania przez lekarza recepty ukończył 75 lat, bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury.

Jakie leki są bezpłatne

Od 1 września br. na liście darmowych leków dla seniorów znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych związanych przede wszystkim z leczeniem chorób wieku podeszłego, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.75plus.mz.gov.pl) i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Ile leków senior może otrzymać

Nie ma limitu leków otrzymywanych przez seniora w określonym miesiącu czy roku. Lekarz będzie decydował o tym, jaki leki i w jakich dawkach jest choremu potrzebny. Państwo nie będzie mogło jednak przekroczyć rocznych limitów na refundację leków.

Kto może wypisać receptę

Receptę na darmowe leki może wystawić wyłącznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka posiadająca uprawnienia do wystawiania recept, wskazani przez pacjenta w deklaracji wyboru. Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent ubezpieczony w NFZ może wybrać lekarza i pielęgniarkę, jeżeli np. mieszka w innej miejscowości niż jest zameldowany.

Gdzie zrealizować receptę

Receptę na bezpłatne leki senior może zrealizować w dowolnej aptece. Otrzyma przepisany medykament (medykamenty) oraz paragon potwierdzający stuprocentową refundację, a jej koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia z pieniędzy przekazanych z budżetu państwa.

Na recepcie musi znajdować się PESEL pacjenta, a w polu „kod uprawnień dodatkowych” litera „S”.

Co dalej?

Lista leków refundacyjnych dla seniorów nie jest zamknięta. Wykaz będzie aktualizowany co 2 miesiące. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiada, że jeśli nie będzie zbyt wielu nadużyć w wystawianiu recept na darmowe leki, lista będzie rozszerzana – być może nawet do takich uprawnień, jakie mają inwalidzi wojenni, czyli bezpłatnych leków w ogóle. „Lista będzie się poszerzać, żeby praktycznie całe leczenie pacjentów w wieku starszym mogło odbywać się bezpłatnie» – twierdzi minister.

W 2016 roku państwo wyda na dopłaty do leków dla seniorów 125 mln zł, w roku przyszłym – już 564 mln zł. Kwota dopłaty będzie rosła każdego roku o 15% aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego 1,2 mld zł. Rachunki seniorów za leki refundowane w 2016 r. mają być mniejsze o ponad 40 proc. niż dotychczas, a wraz ze wzrostem finansowania programu przez państwo będą niższe o ponad 60 proc.