ABW prześwietla ośrodki doradztwa rolniczego

ABW prowadzi w tej sprawie czynności zlecone przez prokuraturę. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Waldemar Moncarzewski poinformował, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez dyrektora LODR, odpowiedzialnego za sprawy majątkowe.

– Wyrządził szkodę w wielkich rozmiarach poprzez to, że zrzekł się na rzecz samorządu województwa lubelskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów, co doprowadziło do wygaśnięcia prawa własności budynków o łącznej wartości 5 milionów 718 tysięcy złotych – powiedział Mocnarzewski, podkreślając, że na tym etapie postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiejkolwiek osobie.

Przejęcie majątku ODR przez marszałka województwa lubelskiego nastąpiło w momencie, gdy zgodnie z nowym prawem ośrodki przechodziły pod kuratelę rządu. Komentatorzy podkreślali, że takie posunięcie (powtarzane także w innych częściach kraju) to próba zablokowania koncepcji ministerstwa rolnictwa oraz utrzymania kontroli nad ośrodkami przez koalicję PSL-PO.

Przed wyzbywaniem się przez ODR- -y swojego majątku przestrzegali już w październiku 2012 roku senatorowie PiS Grzegorz Bierecki, Henryk Cioch i Jerzy Chróścikowski. W oświadczeniu skierowanym do ówczesnego ministra rolnictwa Marka Sawickiego podawali przykład Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie uchwałą zarządu województwa zmieniono statut i regulamin. Ich skutkiem była restrukturyzacja i zapowiedź (już wtedy!) zbycia majątku należącego do LODR.